กำลังดูไอเทม

#996: Rough Wind

รหัสไอเทม 996 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Rough_Wind__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Wind ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 3,000 น้ำหนัก 30
ราคาขาย 1,500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หินรูปสายฟ้า สีเขียวซีด มีพลังของลมแฝงอยู่
_
น้ำหนัก : 30

Rough Wind ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2980 MVP! Mistress 15% 84 Insect Level 4 Wind
1059 MVP! Mistress 15% 84 Insect Level 4 Wind
2099 MVP! Mistress 15% 84 Insect Level 4 Wind
1259 Gryphon 1.5% 92 Brute Level 4 Wind
1633 Beholder 1% 56 Formless Level 2 Wind
1975 Beholder master 1% 70 Formless Level 2 Wind
2614 Special Wind Ghost 1% 80 Demon Level 3 Wind
1263 Wind Ghost 1% 79 Demon Level 3 Wind
2370 Lichtern 0.4% 151 Formless Level 4 Earth
2797 Furious Hunter Fly 0.3% 63 Insect Level 2 Wind
1035 Hunter Fly 0.3% 65 Insect Level 2 Wind
1716 Acidus 0.2% 76 Dragon Level 2 Wind
2913 Acidus Ringleader 0.2% 130 Dragon Level 2 Wind
2912 Solid Acidus 0.2% 130 Dragon Level 2 Wind
1692 Breeze 0.1% 56 Formless Level 3 Wind
2880 Breeze Ringleader 0.1% 92 Formless Level 3 Wind
2828 Elusive Galion 0.1% 100 Brute Level 2 Wind
2881 Furious Breeze 0.1% 92 Formless Level 3 Wind
1783 Galion 0.1% 44 Brute Level 2 Wind
1248 Cruiser 0.05% 60 Formless Level 3 Neutral

Rough Wind ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย