กำลังดูไอเทม

#995: Mystic Frozen

รหัสไอเทม 995 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Mistic_Frozen__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Mystic Frozen ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 3,000 น้ำหนัก 30
ราคาขาย 1,500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หินรูปเกล็ดน้ำแข็ง สีฟ้าอ่อน มีพลังของน้ำแฝงอยู่
_
น้ำหนัก : 30

Mystic Frozen ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
3705 MVP! Hatii 30% 83 Brute Level 4 Water
1252 MVP! Hatii 30% 83 Brute Level 4 Water
1251 MVP! Stormy Knight 30% 82 Formless Level 4 Wind
2212 MVP! Stormy Knight 30% 82 Formless Level 4 Wind
2208 Wild Rider 20% 95 Fish Level 2 Water
1777 Ice Titan 1% 60 Formless Level 3 Water
2794 Swift Ice Titan 1% 110 Formless Level 3 Water
2367 Lichtern 0.4% 149 Formless Level 4 Water
1969 Marc 0.36% 36 Fish Level 2 Water
2757 Furious Merman 0.35% 60 Demi-Human Level 3 Water
1264 Merman 0.35% 90 Demi-Human Level 3 Water
1970 Obeune 0.26% 31 Fish Level 2 Water
1108 Deviace 0.25% 72 Fish Level 4 Water
2198 King Dramoh 0.25% 117 Fish Level 2 Water
1045 Marc 0.18% 61 Fish Level 2 Water
1044 Obeaune 0.13% 48 Fish Level 2 Water
1144 Marse 0.12% 54 Fish Level 2 Water
1069 Swordfish 0.1% 62 Fish Level 2 Water
2182 Deep Sea Marc 0.09% 145 Fish Level 2 Water
2184 Deep Sea Obeaune 0.07% 151 Demon Level 3 Water
2175 Deep Sea Marse 0.06% 95 Fish Level 2 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 0.05% 145 Fish Level 2 Water
2069 Iara 0.05% 79 Fish Level 3 Water
2070 Piranha 0.05% 75 Fish Level 3 Water
2795 Solid Iara 0.05% 79 Fish Level 3 Water
2709 Swift Piranha 0.05% 75 Fish Level 3 Water
1972 Marina 0.04% 21 Plant Level 2 Water
1141 Marina 0.02% 30 Plant Level 2 Water

Mystic Frozen ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย