กำลังดูไอเทม

#993: Green Live

รหัสไอเทม 993 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Live__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Green Live ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,000 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ดิบ เปล่งแสงสีเขียวแกมน้ำเงิน คล้ายจะมีวิญญาณแห่งดินสถิตย์อยู่ เมื่อสกัดแล้วจะได้ Great Nature
_
น้ำหนัก : 5

Green Live ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1279 Tri Joint 1.6% 48 Insect Level 1 Earth
1127 Hode 1.2% 48 Brute Level 2 Earth
2802 Special Hode 1.2% 53 Brute Level 2 Earth
1139 Mantis 1.1% 50 Insect Level 1 Earth
2764 Special Mantis 1.1% 65 Insect Level 1 Earth
1125 Goblin 1% 45 Demi-Human Level 1 Earth
1176 Vitata 0.9% 33 Insect Level 1 Earth
1128 Horn 0.8% 30 Insect Level 1 Earth
2800 Special Horn 0.8% 32 Insect Level 1 Earth
1055 Muka 0.7% 33 Plant Level 1 Earth
1854 Muka 0.7% 17 Plant Level 1 Earth
2741 Special Muka 0.7% 34 Plant Level 1 Earth
2610 Special Wormtail 0.6% 32 Plant Level 1 Earth
1024 Wormtail 0.6% 30 Plant Level 1 Earth
1095 Andre 0.5% 29 Insect Level 1 Earth
1859 Mandragora 0.5% 12 Plant Level 3 Earth
1020 Mandragora 0.5% 23 Plant Level 3 Earth
1988 Nepenthes 0.5% 75 Plant Level 2 Poison
2902 Solid Andre 0.5% 33 Insect Level 1 Earth
2735 Solid Nephentes 0.5% 114 Plant Level 2 Poison
2765 Special Mandragora 0.5% 25 Plant Level 3 Earth
1695 Plasma 0.4% 47 Formless Level 4 Earth
1784 Stapo 0.1% 23 Formless Level 2 Earth
2643 Stapo Ringleader 0.1% 95 Formless Level 2 Earth
2163 Gold Antler Scaraba 0.04% 136 Insect Level 2 Earth
2161 Gold One-Horn Scaraba 0.04% 130 Insect Level 1 Earth
2164 Gold Rake Scaraba 0.04% 139 Insect Level 2 Earth
2162 Gold Two-Horn Scaraba 0.04% 134 Insect Level 1 Earth
2085 Antler Scaraba 0.02% 136 Insect Level 2 Earth
2083 One-Horned Scaraba 0.02% 130 Insect Level 1 Earth
2086 Rake Scaraba 0.02% 139 Insect Level 2 Earth
2084 Two-Horned Scaraba 0.02% 134 Insect Level 1 Earth
2896 Elusive Antler Scaraba 0.01% 136 Insect Level 2 Earth
2693 Furious Rake Scaraba 0.01% 139 Insect Level 2 Earth
2799 Swift Uni-horn Scaraba 0.01% 130 Insect Level 1 Earth

Green Live ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย