กำลังดูไอเทม

#992: Wind of Verdure

รหัสไอเทม 992 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Wind_Of_Verdure__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Wind of Verdure ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,000 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ดิบ เปล่งแสงสีเหลืองแกมเขียว คล้ายจะมีวิญญาณแห่งลมสถิตย์อยู่ เมื่อสกัดแล้วจะได้ Rough Wind
_
น้ำหนัก : 5

Wind of Verdure ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2811 Grand Peco Ringleader 10% 75 Brute Level 2 Fire
2810 Special Grand Peco 10% 75 Brute Level 2 Fire
1369 Grand Peco 3% 73 Brute Level 2 Fire
1211 Brilight 2% 68 Insect Level 1 Fire
2773 Elusive Luciola Vespa 1.6% 109 Insect Level 1 Wind
1994 Luciola Vespa 1.6% 104 Insect Level 1 Wind
2694 Elusive Raggler 0.9% 48 Brute Level 1 Wind
1254 Raggler 0.9% 40 Brute Level 1 Wind
2642 Special Steel Chonchon 0.9% 48 Insect Level 1 Wind
1042 Steel Chonchon 0.9% 29 Insect Level 1 Wind
1004 Hornet 0.8% 15 Insect Level 1 Wind
2798 Special Hornet 0.8% 15 Insect Level 1 Wind
2645 Special Stainer 0.7% 28 Insect Level 1 Wind
1174 Stainer 0.7% 27 Insect Level 1 Wind
1782 Roween 0.5% 31 Brute Level 1 Wind
2677 Solid Roween 0.5% 95 Brute Level 1 Wind
1160 Piere 0.3% 31 Insect Level 1 Earth

Wind of Verdure ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย