กำลังดูไอเทม

#985: Elunium

รหัสไอเทม 985 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Elunium__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Elunium ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,100 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 550 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เบาและไม่มีสารพิษ สามารถนำไปชุบชุดเกราะได้ทุกชนิดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
_
น้ำหนัก : 20

Elunium ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1990 Hardrock Mammoth 90% 115 Brute Level 3 Earth
1325 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1945 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1943 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1942 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1941 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1940 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1327 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1329 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1331 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1335 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1337 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1339 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1341 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1343 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1345 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1347 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1351 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1353 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1361 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1938 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1939 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1363 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1349 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1359 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1357 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1355 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1874 Beelzebub 54.32% 98 Demon Level 4 Ghost
1871 Fallen Bishop Hibram 54.32% 80 Demon Level 2 Dark
2107 Fallen Bishop Hibram 54.32% 138 Demon Level 2 Dark
1688 Lady Tanee 50% 89 Plant Level 3 Wind
2362 Amon Ra (Nightmare) 38% 145 Demi-Human Level 3 Earth
1542 Incantation Samurai 35% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 35% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1190 Orc Lord 32.68% 84 Demi-Human Level 4 Earth
3704 Orc Lord 32.68% 84 Demi-Human Level 4 Earth
2102 Dark Lord 31.41% 96 Demon Level 4 Undead
2052 Dark Lord 31.41% 96 Demon Level 4 Undead
1272 Dark Lord 31.41% 96 Demon Level 4 Undead
1039 Baphomet 30.32% 98 Demon Level 3 Dark
2969 Baphomet 30.32% 98 Demon Level 3 Dark
2100 Baphomet 30.32% 98 Demon Level 3 Dark
2104 MVP! Evil Snake Lord 30% 83 Brute Level 3 Ghost
1418 MVP! Evil Snake Lord 30% 83 Brute Level 3 Ghost
2971 MVP! Evil Snake Lord 30% 83 Brute Level 3 Ghost
1542 MVP! Incantation Samurai 30% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1492 MVP! Samurai Specter 30% 81 Demi-Human Level 3 Dark
2099 Mistress 27.68% 84 Insect Level 4 Wind
2980 Mistress 27.68% 84 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 27.68% 84 Insect Level 4 Wind
2094 Orc Hero 25.59% 80 Demi-Human Level 2 Earth
2981 Orc Hero 25.59% 80 Demi-Human Level 2 Earth
1087 Orc Hero 25.59% 80 Demi-Human Level 2 Earth
1251 Stormy Knight 25.59% 82 Formless Level 4 Wind
2212 Stormy Knight 25.59% 82 Formless Level 4 Wind
3706 Amon Ra 23.8% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 23.8% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1252 Hatii 23% 83 Brute Level 4 Water
3705 Hatii 23% 83 Brute Level 4 Water
1046 Doppelganger 22.86% 92 Demon Level 3 Dark
2098 Doppelganger 22.86% 92 Demon Level 3 Dark
2972 Doppelganger 22.86% 92 Demon Level 3 Dark
2303 Maya 22% 95 Insect Level 4 Earth
1147 Maya 22% 95 Insect Level 4 Earth
1112 Drake 20% 90 Undead Level 1 Undead
3701 Drake 20% 90 Undead Level 1 Undead
1814 Moonlight Flower 20% 84 Demon Level 3 Fire
1150 Moonlight Flower 20% 84 Demon Level 3 Fire
3703 Phreeoni 18% 71 Brute Level 3 Neutral
1159 Phreeoni 18% 71 Brute Level 3 Neutral
1115 Eddga 17% 65 Brute Level 1 Fire
2095 Eddga 17% 65 Brute Level 1 Fire
2974 Eddga 17% 65 Brute Level 1 Fire
1086 Golden Thief Bug 17% 70 Insect Level 2 Fire
2306 Golden Thief Bug 17% 70 Insect Level 2 Fire
2154 Banaspaty 15% 85 Formless Level 3 Fire
2068 Boitata 10% 93 Brute Level 3 Fire
2888 Solid Banaspaty 7.5% 85 Formless Level 3 Fire
2075 Ragunta 5% 150 Fish Level 4 Ghost
1268 Bloody Knight 2.5% 97 Formless Level 4 Dark
1668 Archdam 2% 79 Demi-Human Level 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 2% 92 Demon Level 3 Fire
2607 Elusive Zakudam 2% 115 Demi-Human Level 3 Neutral
1979 Zakudam 2% 82 Demi-Human Level 3 Neutral
2870 Clock Ringleader 1.63% 81 Formless Level 2 Earth
2871 Furious Clock 1.63% 81 Formless Level 2 Earth
2644 Special Stalactic Golem 1.63% 89 Formless Level 4 Neutral
1219 Abysmal Knight 1.6% 92 Demi-Human Level 4 Dark
2743 Elusive Incarnation of Morroc 1.6% 132 Angel Level 1 Dark
2742 Furious Incarnation of Morroc 1.6% 132 Angel Level 1 Dark
1920 Incarnation of Morroc 1.6% 96 Demon Level 3 Undead
1918 Incarnation of Morroc 1.6% 97 Angel Level 1 Dark
2744 Swift Incarnation of Morroc 1.6% 132 Angel Level 1 Dark
2604 Special Zombie Prisoner 1.12% 92 Undead Level 3 Undead
2691 Special Raydric 1.06% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2690 Special Raydric 1.06% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2223 Celia 1% 141 Demi-Human Level 3 Ghost
2875 Celia Ringleader 1% 141 Demi-Human Level 3 Ghost
2225 Gertie 1% 141 Demon Level 4 Poison
2221 Randel 1% 141 Demi-Human Level 3 Holy
2774 Special Loli Ruri 1% 109 Demon Level 4 Dark
2636 Swift Teddy Bear 1% 91 Formless Level 3 Neutral
2200 Taini 1% 1 Dragon Level 2 Wind
2227 Trentini 1% 142 Demi-Human Level 3 Wind
1861 Choco 0.53% 43 Brute Level 1 Fire
1214 Choco 0.46% 65 Brute Level 1 Fire
1269 Clock 0.4% 90 Formless Level 2 Earth
1276 Raydric Archer 0.36% 86 Demon Level 2 Dark
1197 Zombie Prisoner 0.36% 78 Undead Level 3 Undead
1278 Stalactic Golem 0.35% 85 Formless Level 4 Neutral
1255 Nereid 0.31% 62 Brute Level 1 Earth
1777 Ice Titan 0.3% 60 Formless Level 3 Water
1132 Khalitzburg 0.3% 95 Undead Level 1 Undead
1505 Loli Ruri 0.3% 92 Demon Level 4 Dark
1274 Megalith 0.26% 68 Formless Level 4 Neutral
1156 Petite 0.26% 69 Dragon Level 1 Wind
1163 Raydric 0.26% 87 Demi-Human Level 2 Dark
1244 Christmas Jakk 0.21% 38 Formless Level 2 Fire
1778 Gazeti 0.2% 55 Demon Level 1 Water
2168 Gold Antler Scaraba Egg 0.2% 127 Insect Level 1 Neutral
2166 Gold One-Horn Scaraba Egg 0.2% 125 Insect Level 1 Neutral
2169 Gold Rake Scaraba Egg 0.2% 128 Insect Level 1 Neutral
2167 Gold Two-Horn Scaraba Egg 0.2% 126 Insect Level 1 Neutral
1130 Jakk 0.2% 66 Formless Level 2 Fire
1774 Seeker 0.2% 65 Formless Level 3 Wind
1365 Apocalypse 0.15% 91 Formless Level 3 Neutral
2284 Dark Axe Kobold 0.13% 145 Demi-Human Level 2 Wind
2285 Dark Hammer Kobold 0.13% 142 Demi-Human Level 2 Poison
2286 Dark Mace Kobold 0.13% 141 Demi-Human Level 2 Fire
2818 Elusive Dark Hammer Kobold 0.13% 142 Demi-Human Level 2 Poison
1622 Teddy Bear 0.12% 71 Formless Level 3 Neutral
1735 Alicel 0.1% 75 Demon Level 3 Neutral
1736 Aliot 0.1% 75 Demon Level 3 Neutral
2090 Antler Scaraba Egg 0.1% 127 Insect Level 1 Neutral
1633 Beholder 0.1% 56 Formless Level 2 Wind
1975 Beholder master 0.1% 70 Formless Level 2 Wind
2309 Bungisngis 0.1% 121 Demi-Human Level 2 Earth
2909 Furious Alicel 0.1% 115 Demon Level 3 Neutral
2625 Furious Venatu 0.1% 113 Formless Level 2 Neutral
1615 Obsidian 0.1% 50 Formless Level 2 Earth
2091 Rake Scaraba Egg 0.1% 128 Insect Level 1 Neutral
2088 Scaraba Egg 0.1% 125 Insect Level 1 Neutral
2089 Scaraba Egg 0.1% 126 Insect Level 1 Neutral
2879 Solid Bungisngis 0.1% 121 Demi-Human Level 2 Earth
2796 Special Yao Jun 0.1% 87 Undead Level 2 Undead
1679 Venatu 0.1% 75 Formless Level 2 Water
1678 Venatu 0.1% 78 Formless Level 2 Earth
1677 Venatu 0.1% 80 Formless Level 2 Wind
1676 Venatu 0.1% 72 Formless Level 2 Neutral
1512 Yao Jun 0.1% 73 Undead Level 2 Undead
1721 Dragon Egg 0.05% 43 Dragon Level 2 Neutral
1978 Hell Apocalypse 0.05% 86 Formless Level 3 Neutral
2895 Special Apocalypse 0.05% 121 Formless Level 3 Neutral

Elunium ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย