กำลังดูไอเทม

#969: Gold

รหัสไอเทม 969 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Gold__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Gold ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 200,000 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 100,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม โลหะสีเหลือง ราคาแพง ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเหรียญ
_
น้ำหนัก : 20

Gold ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2335 Bakonawa's Treasure 20% 140 Formless Level 1 Holy
2156 Leak 20% 94 Demon Level 2 Dark
1086 Golden Thief Bug 10% 70 Insect Level 2 Fire
2306 Golden Thief Bug 10% 70 Insect Level 2 Fire
1289 Maya Purple 1% 91 Insect Level 4 Earth
2776 Baby Poring Ringleader 0.1% 1 Dragon Level 2 Wind
2248 Golden Poring 0.1% 1 Plant Level 1 Water
3804 ICERING 0.1% 1 Plant Level 1 Water
2339 0.1% 1 Dragon Level 2 Wind
2349 Loli Ruri 0.1% 1 Plant Level 1 Water
1307 Cat o' Nine Tails 0.06% 92 Demon Level 3 Fire
1301 Am Mut 0.05% 92 Demon Level 1 Dark
1306 Leib Olmai 0.05% 91 Brute Level 1 Earth
2780 Special Leib Olmai 0.05% 100 Brute Level 1 Earth
1976 Cobalt Mineral 0.02% 72 Formless Level 2 Neutral
1516 Mi Gao 0.02% 82 Formless Level 3 Earth
1614 Mineral 0.02% 56 Formless Level 2 Neutral
2203 Pot Dofle 0.02% 115 Fish Level 2 Water
2750 Solid Mineral 0.02% 96 Formless Level 2 Neutral
2793 Special Mi Gao 0.02% 83 Formless Level 3 Earth
1110 Dokebi 0.01% 60 Demon Level 1 Dark
1369 Grand Peco 0.01% 73 Brute Level 2 Fire
2811 Grand Peco Ringleader 0.01% 75 Brute Level 2 Fire
2137 Miming 0.01% 140 Formless Level 1 Neutral
2751 Miming Ringleader 0.01% 140 Formless Level 1 Neutral
1693 Plasma 0.01% 56 Formless Level 4 Ghost
2706 Plasma Ringleader 0.01% 119 Formless Level 4 Ghost
2851 Special Dokebi 0.01% 62 Demon Level 1 Dark
2810 Special Grand Peco 0.01% 75 Brute Level 2 Fire

Gold ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย