กำลังดูไอเทม

#950: Heart of Mermaid

รหัสไอเทม 950 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Heart_Of_Mermaid__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Heart of Mermaid ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 264 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 132 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หัวใจของนางเงือก
_
น้ำหนัก : 1

Heart of Mermaid ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2069 Iara 90% 79 Fish Level 3 Water
1044 Obeaune 90% 48 Fish Level 2 Water
1970 Obeune 90% 31 Fish Level 2 Water
2795 Solid Iara 90% 79 Fish Level 3 Water
2184 Deep Sea Obeaune 45% 151 Demon Level 3 Water

Heart of Mermaid ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย