กำลังดูไอเทม

#943: Solid Shell

รหัสไอเทม 943 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Solid_Shell__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Solid Shell ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 448 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 224 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เปลือกแข็งที่ห่อหุ้มร่างกายของสัตว์ประหลาด
_
น้ำหนัก : 1

Solid Shell ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2797 Furious Hunter Fly 53.35% 63 Insect Level 2 Wind
1035 Hunter Fly 53.35% 65 Insect Level 2 Wind
2773 Elusive Luciola Vespa 30% 109 Insect Level 1 Wind
1994 Luciola Vespa 30% 104 Insect Level 1 Wind
1987 Centipede 25% 110 Insect Level 2 Poison
1999 Centipede Larva 25% 80 Insect Level 1 Poison
1294 Killer Mantis 25% 92 Insect Level 1 Earth
2198 King Dramoh 25% 117 Fish Level 2 Water
2873 Swift Centipede 25% 125 Insect Level 2 Poison
1206 Anolian 23.35% 94 Fish Level 2 Water
1304 Giant Spider 12% 88 Insect Level 1 Poison
1067 Cornutus 10% 30 Fish Level 1 Water
2864 Special Cornutus 10% 48 Fish Level 1 Water
1194 Arclouze 8% 74 Insect Level 2 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 8% 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 8% 107 Formless Level 3 Neutral
1321 Dragon Tail 8% 86 Insect Level 2 Wind
2893 Special Arclouze 8% 87 Formless Level 3 Neutral
2848 Special Dragon Tail 8% 86 Insect Level 2 Wind
2177 Deep Sea Cornutus 5% 100 Fish Level 1 Water
1279 Tri Joint 3.8% 48 Insect Level 1 Earth
1139 Mantis 2.5% 50 Insect Level 1 Earth
2764 Special Mantis 2.5% 65 Insect Level 1 Earth
2670 Elusive Scorpion 2.1% 16 Insect Level 1 Fire
1001 Scorpion 2.1% 48 Insect Level 1 Fire
2628 Special Vadon 1% 45 Fish Level 1 Water
1066 Vadon 1% 27 Fish Level 1 Water
1971 Vadon 1% 19 Fish Level 1 Water
1128 Horn 0.7% 30 Insect Level 1 Earth
2800 Special Horn 0.7% 32 Insect Level 1 Earth
2174 Deep Sea Vadon 0.5% 95 Fish Level 1 Water
2642 Special Steel Chonchon 0.3% 48 Insect Level 1 Wind
1042 Steel Chonchon 0.3% 29 Insect Level 1 Wind
1174 Stainer 0.1% 27 Insect Level 1 Wind
1094 Ambernite 0.02% 22 Insect Level 1 Water

Solid Shell ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย