กำลังดูไอเทม

#938: Sticky Mucus

รหัสไอเทม 938 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Sticky_Mucus__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Sticky Mucus ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 70 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 35 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ของเหลวเหนียวๆ อันน่าพิศวง
_
น้ำหนัก : 1

Sticky Mucus ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2699 Special Poring 100% 1 Plant Level 1 Water
1875 Dead King 90% 80 Undead Level 4 Undead
1216 Penomena 70% 82 Fish Level 1 Poison
2716 Penomena Ringleader 70% 85 Fish Level 1 Poison
2717 Special Penomena 70% 85 Fish Level 1 Poison
2703 Elusive Poporing 55% 30 Plant Level 1 Poison
1031 Poporing 55% 25 Plant Level 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 55% 30 Plant Level 1 Poison
2702 Special Poporing 55% 30 Plant Level 1 Poison
1305 Ancient Worm 35% 97 Insect Level 1 Poison
1194 Arclouze 30% 74 Insect Level 2 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 30% 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 30% 107 Formless Level 3 Neutral
1781 Drosera 30% 46 Plant Level 1 Earth
1632 Gremlin 30% 53 Demon Level 2 Dark
1127 Hode 30% 48 Brute Level 2 Earth
1153 Orc Zombie 30% 44 Undead Level 1 Undead
2893 Special Arclouze 30% 87 Formless Level 3 Neutral
2802 Special Hode 30% 53 Brute Level 2 Earth
2723 Special Orc Zombie 30% 51 Undead Level 1 Undead
2603 Swift Zombie Slaughter 30% 124 Undead Level 3 Undead
1864 Zombie Slaughter 30% 77 Undead Level 3 Undead
2155 Butoijo 27.5% 88 Demon Level 2 Fire
2193 Octopus Leg 25% 90 Fish Level 2 Water
1177 Zenorc 25% 60 Demi-Human Level 1 Dark
1068 Hydra 15% 23 Plant Level 2 Water
1857 Marin 15% 15 Plant Level 2 Water
1242 Marin 15% 24 Plant Level 2 Water
1972 Marina 15% 21 Plant Level 2 Water
1141 Marina 15% 30 Plant Level 2 Water
2762 Special Marin 15% 37 Plant Level 2 Water
2605 Special Zombie Master 15% 100 Undead Level 1 Undead
1298 Zombie Master 15% 91 Undead Level 1 Undead
1105 Deniro 12% 32 Insect Level 1 Earth
2857 Special Deniro 12% 31 Insect Level 1 Earth
2631 Elusive Tiyanak 10% 105 Demon Level 2 Dark
1773 Hodremlin 10% 61 Demon Level 3 Dark
2801 Hodremlin Ringleader 10% 122 Demon Level 3 Dark
2398 Little Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
1666 Photon Cannon 10% 64 Formless Level 2 Neutral
1665 Photon Cannon 10% 67 Formless Level 2 Neutral
1667 Photon Cannon 10% 65 Formless Level 2 Neutral
1664 Photon Cannon 10% 66 Formless Level 2 Neutral
2606 Special Zombie 10% 17 Undead Level 1 Undead
2012 Tenacious Zombie 10% 15 Undead Level 1 Undead
2314 Tiyanak 10% 105 Demon Level 2 Dark
1015 Zombie 10% 20 Undead Level 1 Undead
2707 Furious Plankton 7% 40 Plant Level 3 Water
1161 Plankton 7% 17 Plant Level 3 Water
1858 Plankton 7% 10 Plant Level 3 Water
1097 Ant Egg 6.5% 6 Formless Level 3 Neutral
1160 Piere 6% 31 Insect Level 1 Earth
1008 Pupa 6% 3 Insect Level 1 Earth
1008 Pupa 6% 3 Insect Level 1 Earth
1048 Thief Bug Egg 6% 8 Insect Level 1 Dark
1095 Andre 5% 29 Insect Level 1 Earth
1266 Aster 5% 26 Fish Level 1 Earth
1113 Drops 5% 3 Plant Level 1 Fire
2902 Solid Andre 5% 33 Insect Level 1 Earth
2845 Special Drops 5% 2 Plant Level 1 Fire
2538 King Poring 4% 98 Plant Level 1 Undead
1585 Mime Monkey 4% 50 Plant Level 1 Water
1973 Poring 4% 1 Plant Level 1 Water
1002 Poring 4% 1 Plant Level 1 Water
2698 Special Poring 4% 1 Plant Level 1 Water
2697 Special Poring 4% 1 Plant Level 1 Water
2696 Special Poring 4% 1 Plant Level 1 Water
2404 Dead Plankton 1.7% 9 Undead Level 1 Undead

Sticky Mucus ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย