กำลังดูไอเทม

#932: Skel-Bone

รหัสไอเทม 932 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Skel_Bone__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Skel-Bone ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 232 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 116 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม กระดูกจาก Skeleton
_
น้ำหนัก : 1

Skel-Bone ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1132 Khalitzburg 80% 95 Undead Level 1 Undead
2614 Special Wind Ghost 60% 80 Demon Level 3 Wind
1263 Wind Ghost 60% 79 Demon Level 3 Wind
1028 Soldier Skeleton 55% 48 Undead Level 1 Undead
2648 Soldier Skeleton Ringleader 55% 34 Undead Level 1 Undead
2649 Special Soldier Skeleton 55% 48 Undead Level 1 Undead
1016 Archer Skeleton 45% 50 Undead Level 1 Undead
1866 Hell Poodle 45% 71 Demon Level 1 Dark
1870 Necromancer 45% 88 Undead Level 4 Undead
2736 Necromancer Ringleader 45% 133 Undead Level 4 Undead
1865 Ragged Zombie 45% 75 Undead Level 3 Undead
1152 Orc Skeleton 35% 48 Undead Level 1 Undead
2724 Special Orc Skeleton 35% 53 Undead Level 1 Undead
1071 Pirate Skeleton 30% 44 Undead Level 1 Undead
1064 Megalodon 15% 35 Undead Level 1 Undead
2406 Weak Soldier Skeleton 13% 23 Undead Level 1 Undead
1076 Skeleton 8% 12 Undead Level 1 Undead
2405 Weak Skeleton 8% 18 Undead Level 1 Undead
2619 Weak Skeleton Ringleader 8% 18 Undead Level 1 Undead
2407 Sailor Skeleton 7% 19 Undead Level 1 Undead
2676 Swift Sailor Skeleton 7% 19 Undead Level 1 Undead
2199 Siorava 5% 87 Formless Level 1 Water

Skel-Bone ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย