กำลังดูไอเทม

#928: Insect Feeler

รหัสไอเทม 928 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Insect_Feeler__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Insect Feeler ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 114 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 57 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หนวดของแมลง
_
น้ำหนัก : 1

Insect Feeler ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2842 Special Dustiness 100% 42 Insect Level 2 Wind
1054 Thief Bug Male 55% 33 Insect Level 1 Dark
1114 Dustiness 20% 40 Insect Level 2 Wind
1494 Beetle King 10% 54 Insect Level 1 Earth
1619 Porcellio 10% 28 Insect Level 3 Earth
2700 Solid Porcellio 10% 85 Insect Level 3 Earth
2787 Special Beetle King 10% 55 Insect Level 1 Earth
1070 Kukre 4.5% 20 Fish Level 1 Water
2179 Deep Sea Kukre 2.25% 100 Insect Level 1 Water
1053 Thief Bug Female 2% 18 Insect Level 1 Dark

Insect Feeler ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย