กำลังดูไอเทม

#921: Mushroom Spore

รหัสไอเทม 921 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Mushroom_Spore__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Mushroom Spore ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 36 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 18 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สปอร์จากเห็ด
_
น้ำหนัก : 1

Mushroom Spore ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2646 Special Spore 90% 18 Plant Level 1 Water
1014 Spore 90% 15 Plant Level 1 Water
1084 Black Mushroom 55% 1 Plant Level 1 Earth
1084 Black Mushroom 55% 1 Plant Level 1 Earth
1085 Red Mushroom 55% 1 Plant Level 1 Earth
1085 Red Mushroom 55% 1 Plant Level 1 Earth
1077 Poison Spore 12% 35 Plant Level 1 Poison
1855 Poison Spore 12% 19 Plant Level 1 Poison
2705 Special Poison Spore 12% 26 Plant Level 1 Poison
1497 Wooden Golem 10% 65 Plant Level 4 Earth

Mushroom Spore ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย