กำลังดูไอเทม

#914: Fluff

รหัสไอเทม 914 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Fluff__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fluff ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 8 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 4 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ขนอ่อนที่ได้จากสัตว์ประหลาดสามารถใช้ทอเป็นผ้าได้
_
น้ำหนัก : 1

Fluff ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2868 Special Coco 100% 33 Brute Level 1 Earth
1007 Fabre 65% 2 Insect Level 1 Earth
2835 Special Fabre 65% 6 Insect Level 1 Earth
2836 Special Fabre 65% 6 Insect Level 1 Earth
2869 Special Coco 33.33% 33 Brute Level 1 Earth
1104 Coco 30% 28 Brute Level 1 Earth
1860 Coco 30% 17 Brute Level 1 Earth
1184 Fabre 20% 1 Insect Level 1 Earth
1078 Red Plant 5% 1 Plant Level 1 Earth
1878 Shining Plant 5% 1 Plant Level 1 Holy
1081 Yellow Plant 5% 1 Plant Level 1 Earth

Fluff ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย