กำลังดูไอเทม

#912: Zargon

รหัสไอเทม 912 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Zargon__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Zargon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 480 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 240 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลึกโปร่งแสงขนาดเล็ก เกิดขึ้นมาจากสัตว์ประหลาดบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Zargon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1987 Centipede 50% 110 Insect Level 2 Poison
1999 Centipede Larva 50% 80 Insect Level 1 Poison
2873 Swift Centipede 50% 125 Insect Level 2 Poison
1582 Deviling 48.5% 61 Demon Level 4 Dark
2614 Special Wind Ghost 45.59% 80 Demon Level 3 Wind
1263 Wind Ghost 45.59% 79 Demon Level 3 Wind
1317 Seal 43.65% 87 Brute Level 1 Water
2829 Special Seal 43.65% 87 Brute Level 1 Water
1400 Karakasa 40.74% 50 Formless Level 3 Neutral
2789 Special Karakasa 40.74% 72 Formless Level 3 Neutral
1253 Gargoyle 38.8% 68 Demon Level 3 Wind
2826 Special Gargoyle 38.8% 70 Demon Level 3 Wind
2827 Special Gargoyle 38.8% 70 Demon Level 3 Wind
1587 Kraben 35% 50 Formless Level 2 Ghost
1305 Ancient Worm 25% 97 Insect Level 1 Poison
1194 Arclouze 25% 74 Insect Level 2 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 25% 134 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 25% 107 Formless Level 3 Neutral
1292 Mini Demon 25% 91 Demon Level 1 Dark
1313 Mobster 25% 81 Demi-Human Level 1 Neutral
1164 Requiem 25% 57 Demi-Human Level 1 Dark
1392 Rotar Zairo 25% 43 Formless Level 2 Wind
2893 Special Arclouze 25% 87 Formless Level 3 Neutral
2687 Special Requiem 25% 71 Demi-Human Level 1 Dark
1309 Gajomart 23% 87 Formless Level 4 Fire
2154 Banaspaty 20% 85 Formless Level 3 Fire
1131 Joker 20% 92 Demi-Human Level 4 Wind
1319 Freezer 18% 85 Brute Level 2 Water
2831 Freezer Ringleader 18% 94 Brute Level 2 Water
2830 Special Freezer 18% 94 Brute Level 2 Water
1318 Heater 16.4% 85 Brute Level 2 Fire
1193 Alarm 15% 85 Formless Level 3 Neutral
1109 Deviruchi 15% 75 Demon Level 1 Dark
1249 Myst Case 15% 62 Formless Level 3 Neutral
1156 Petite 15% 69 Dragon Level 1 Wind
1155 Petite 15% 67 Dragon Level 1 Earth
2910 Special Alarm 15% 88 Formless Level 3 Neutral
2854 Special Deviruchi 15% 93 Demon Level 1 Dark
1037 Side Winder 14% 67 Brute Level 1 Poison
2663 Side Winder Ringleader 14% 70 Brute Level 1 Poison
2662 Special Side Winder 14% 60 Brute Level 1 Poison
2797 Furious Hunter Fly 13% 63 Insect Level 2 Wind
1213 High Orc 13% 92 Demi-Human Level 2 Fire
1035 Hunter Fly 13% 65 Insect Level 2 Wind
2805 Special High Orc 13% 81 Demi-Human Level 2 Fire
1315 Assaulter 12.4% 93 Demi-Human Level 2 Wind
1314 Permeter 12.4% 84 Brute Level 2 Neutral
2647 Solid Solider 12.4% 92 Brute Level 2 Earth
1316 Solider 12.4% 86 Brute Level 2 Earth
2889 Special Assaulter 12.4% 100 Demi-Human Level 2 Wind
1099 Argiope 12% 65 Insect Level 1 Poison
1211 Brilight 12% 68 Insect Level 1 Fire
1296 Kobold Leader 12% 85 Demi-Human Level 2 Wind
2891 Special Argiope 12% 65 Insect Level 1 Poison
2892 Swift Argiope 12% 75 Insect Level 1 Poison
1271 Alligator 10% 64 Brute Level 1 Water
2888 Solid Banaspaty 10% 85 Formless Level 3 Fire
2907 Special Alligator 10% 62 Brute Level 1 Water
1244 Christmas Jakk 9% 38 Formless Level 2 Fire
1130 Jakk 9% 66 Formless Level 2 Fire
1250 Chepet 7.5% 65 Demi-Human Level 1 Fire
1243 Sasquatch 7.5% 53 Brute Level 3 Neutral
1133 Kobold 7% 60 Demi-Human Level 2 Wind
2785 Special Kobold 7% 67 Demi-Human Level 2 Wind
1032 Verit 7% 59 Undead Level 1 Undead
2355 Verit (Nightmare) 7% 115 Undead Level 1 Undead
2358 Arclouze (Nightmare) 5% 134 Insect Level 2 Earth
1129 Horong 5% 57 Formless Level 4 Fire
1194 Arclouze 4.5% 74 Insect Level 2 Earth
2894 Arclouze Ringleader 4.5% 107 Formless Level 3 Neutral
2893 Special Arclouze 4.5% 87 Formless Level 3 Neutral
2284 Dark Axe Kobold 3.5% 145 Demi-Human Level 2 Wind
2285 Dark Hammer Kobold 3.5% 142 Demi-Human Level 2 Poison
2286 Dark Mace Kobold 3.5% 141 Demi-Human Level 2 Fire
2818 Elusive Dark Hammer Kobold 3.5% 142 Demi-Human Level 2 Poison
1282 Kobold Archer 2.5% 55 Demi-Human Level 1 Fire
2784 Special Kobold Archer 2.5% 57 Demi-Human Level 1 Fire
1040 Golem 2.2% 52 Formless Level 3 Neutral
2812 Special Golem 2.2% 61 Formless Level 3 Neutral
1246 Christmas Cookie 2% 42 Demi-Human Level 2 Holy
1135 Kobold 2% 56 Demi-Human Level 2 Fire
1134 Kobold 2% 57 Demi-Human Level 2 Poison
2817 Special Hammer Kobold 2% 67 Demi-Human Level 2 Earth
1311 Gullinbursti 1.6% 88 Brute Level 2 Earth
2287 Dark Kobold Archer 1.25% 142 Demi-Human Level 1 Fire
1119 Frilldora 1.2% 52 Brute Level 1 Fire
1274 Megalith 1% 68 Formless Level 4 Neutral
1266 Aster 0.6% 26 Fish Level 1 Earth
1138 Magnolia 0.1% 49 Demon Level 1 Water
1856 Magnolia 0.1% 26 Demon Level 1 Water
2768 Special Magnolia 0.1% 53 Demon Level 1 Water
1077 Poison Spore 0.05% 35 Plant Level 1 Poison
1855 Poison Spore 0.05% 19 Plant Level 1 Poison
1056 Smokie 0.05% 32 Brute Level 1 Earth

Zargon ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Trader geffen_in 74,144 480
Tool Dealer yuno 226,107 480