กำลังดูไอเทม

#911: Scell

รหัสไอเทม 911 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Scell__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Scell ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 160 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 80 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลึกโปร่งแสงขนาดเล็ก เกิดขึ้นมาจากสัตว์ประหลาดบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Scell ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2152 Comodo 90% 81 Brute Level 3 Poison
1122 Goblin 90% 47 Demi-Human Level 1 Wind
1123 Goblin 90% 46 Demi-Human Level 1 Fire
1124 Goblin 90% 47 Demi-Human Level 1 Poison
1126 Goblin 90% 44 Demi-Human Level 1 Water
1980 Kublin 90% 85 Demi-Human Level 1 Earth
2813 Special Goblin 90% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2814 Swift Goblin 90% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2867 Elusive Comodo 45% 81 Brute Level 3 Poison
1248 Cruiser 35% 60 Formless Level 3 Neutral
1280 Goblin Steamrider 25% 60 Demi-Human Level 2 Wind
2150 Ripe Watermelon 20% 12 Plant Level 1 Water
1162 Rafflesia 16% 47 Plant Level 1 Earth
2695 Swift Rafflesia 16% 86 Plant Level 1 Earth
1139 Mantis 14% 50 Insect Level 1 Earth
2764 Special Mantis 14% 65 Insect Level 1 Earth
1100 Argos 12% 47 Insect Level 1 Poison
2890 Special Argos 12% 47 Demi-Human Level 2 Wind
1116 Eggyra 10% 38 Formless Level 2 Ghost
1258 Goblin Archer 10% 46 Demi-Human Level 1 Poison
1067 Cornutus 8% 30 Fish Level 1 Water
2864 Special Cornutus 8% 48 Fish Level 1 Water
2635 Special Thara Frog 6% 40 Fish Level 2 Water
1034 Thara Frog 6% 30 Fish Level 2 Water
2177 Deep Sea Cornutus 4% 100 Fish Level 1 Water
1058 Metaller 4% 44 Insect Level 1 Fire
2768 Special Magnolia 4% 53 Demon Level 1 Water
2754 Special Metaller 4% 44 Insect Level 1 Fire
1176 Vitata 2% 33 Insect Level 1 Earth
1856 Magnolia 1% 26 Demon Level 1 Water
1138 Magnolia 1% 49 Demon Level 1 Water
1697 Plasma 1% 44 Formless Level 4 Water
1696 Plasma 1% 49 Formless Level 4 Dark
1694 Plasma 1% 43 Formless Level 4 Fire
1693 Plasma 1% 56 Formless Level 4 Ghost
1695 Plasma 1% 47 Formless Level 4 Earth
2706 Plasma Ringleader 1% 119 Formless Level 4 Ghost

Scell ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Trader geffen_in 74,144 160
Tool Dealer yuno 226,107 160