กำลังดูไอเทม

#905: Stem

รหัสไอเทม 905 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Stem__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Stem ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 46 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 23 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ส่วนลำต้นของพืช ใช้เป็นส่วนผสมในตัวยาบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Stem ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1020 Mandragora 90% 23 Plant Level 3 Earth
1859 Mandragora 90% 12 Plant Level 3 Earth
1988 Nepenthes 90% 75 Plant Level 2 Poison
2735 Solid Nephentes 90% 114 Plant Level 2 Poison
2765 Special Mandragora 90% 25 Plant Level 3 Earth
2151 Rafflesia Alnoldi 45% 80 Plant Level 1 Earth
1080 Green Plant 30% 1 Plant Level 1 Earth
1082 White Plant 30% 1 Plant Level 1 Earth
1881 Les 25% 39 Plant Level 4 Earth
2779 Swift Les 25% 82 Plant Level 4 Earth
2906 Swift Rafflesia Arnoldi 22.5% 80 Plant Level 1 Earth
1118 Flora 20% 45 Plant Level 1 Earth
1781 Drosera 10% 46 Plant Level 1 Earth
2738 Elusive Muscipular 10% 105 Plant Level 1 Earth
1780 Muscipular 10% 57 Plant Level 1 Earth
2844 Solid Drosera 10% 101 Plant Level 1 Earth
1079 Blue Plant 5% 1 Plant Level 1 Earth
1078 Red Plant 5% 1 Plant Level 1 Earth
1081 Yellow Plant 5% 1 Plant Level 1 Earth

Stem ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย