กำลังดูไอเทม

#7620: Enriched Oridecon

รหัสไอเทม 7620 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Enriched_Oridecon__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Enriched Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 2 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 1 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon อย่างดีที่ขุดพบจากใต้ดินที่อยู่ลึก
ใช้เป็นวัตถุดิบในการอัพเกรดอาวุธ
โอกาสในการอัพเกรดสำเร็จสูงขึ้น
น้ำหนัก : 1

Enriched Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย