กำลังดูไอเทม

#757: Rough Elunium

รหัสไอเทม 757 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Elunium_Stone__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Elunium ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 650 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 325 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ elunium ดิบ สามารถสกัดและนำไปชุบชุดเกราะได้
_
น้ำหนัก : 20

Rough Elunium ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2200 Taini 10% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 10% 1 Dragon Level 2 Wind
1753 Frus 5% 69 Demon Level 3 Dark
1752 Skogul 5% 70 Demon Level 3 Dark
2657 Solid Skogul 5% 126 Demon Level 3 Dark
2753 Elusive Mimic 2.7% 56 Formless Level 3 Neutral
2752 Furious Mimic 2.7% 56 Formless Level 3 Neutral
2356 Mimic (Nightmare) 2.7% 137 Formless Level 3 Neutral
2074 Curupira 2.5% 68 Demi-Human Level 1 Earth
2644 Special Stalactic Golem 2.5% 89 Formless Level 4 Neutral
2827 Special Gargoyle 2.38% 70 Demon Level 3 Wind
2826 Special Gargoyle 2.38% 70 Demon Level 3 Wind
2891 Special Argiope 1.75% 65 Insect Level 1 Poison
2892 Swift Argiope 1.75% 75 Insect Level 1 Poison
2851 Special Dokebi 1.5% 62 Demon Level 1 Dark
1110 Dokebi 1.25% 60 Demon Level 1 Dark
1289 Maya Purple 1.25% 91 Insect Level 4 Earth
1191 Mimic 1.2% 56 Formless Level 3 Neutral
1129 Horong 1.18% 57 Formless Level 4 Fire
2674 Special Sandman 1.18% 61 Formless Level 3 Earth
1253 Gargoyle 1.08% 68 Demon Level 3 Wind
1274 Megalith 1.07% 68 Formless Level 4 Neutral
1099 Argiope 1.04% 65 Insect Level 1 Poison
1212 Iron Fist 1.01% 76 Insect Level 3 Neutral
2360 Ancient Mummy (Nightmare) 1% 141 Undead Level 2 Undead
1211 Brilight 1% 68 Insect Level 1 Fire
1775 Snowier 1% 60 Formless Level 2 Water
2652 Solid Snowier 1% 103 Formless Level 2 Water
1278 Stalactic Golem 1% 85 Formless Level 4 Neutral
1301 Am Mut 0.9% 92 Demon Level 1 Dark
1297 Ancient Mummy 0.9% 90 Undead Level 2 Undead
1119 Frilldora 0.9% 52 Brute Level 1 Fire
1304 Giant Spider 0.9% 88 Insect Level 1 Poison
1146 Matyr 0.9% 59 Brute Level 1 Dark
1292 Mini Demon 0.9% 91 Demon Level 1 Dark
1243 Sasquatch 0.9% 53 Brute Level 3 Neutral
2660 Special Skeleton Worker 0.9% 52 Undead Level 1 Undead
1412 Taoist Hermit 0.9% 85 Formless Level 2 Neutral
1151 Myst 0.87% 63 Formless Level 1 Poison
1280 Goblin Steamrider 0.84% 60 Demi-Human Level 2 Wind
1152 Orc Skeleton 0.8% 48 Undead Level 1 Undead
1165 Sandman 0.8% 60 Formless Level 3 Earth
1169 Skeleton Worker 0.8% 52 Undead Level 1 Undead
2802 Special Hode 0.8% 53 Brute Level 2 Earth
2724 Special Orc Skeleton 0.8% 53 Undead Level 1 Undead
1971 Vadon 0.8% 19 Fish Level 1 Water
1497 Wooden Golem 0.8% 65 Plant Level 4 Earth
1279 Tri Joint 0.76% 48 Insect Level 1 Earth
1139 Mantis 0.7% 50 Insect Level 1 Earth
1255 Nereid 0.7% 62 Brute Level 1 Earth
1166 Savage 0.7% 52 Brute Level 2 Earth
2673 Savage Ringleader 0.7% 59 Brute Level 2 Earth
2812 Special Golem 0.7% 61 Formless Level 3 Neutral
2764 Special Mantis 0.7% 65 Insect Level 1 Earth
2672 Special Savage 0.7% 54 Brute Level 2 Earth
1100 Argos 0.61% 47 Insect Level 1 Poison
2890 Special Argos 0.61% 47 Demi-Human Level 2 Wind
1127 Hode 0.6% 48 Brute Level 2 Earth
1072 Kaho 0.6% 75 Demon Level 4 Fire
1116 Eggyra 0.57% 38 Formless Level 2 Ghost
2670 Elusive Scorpion 0.57% 16 Insect Level 1 Fire
1040 Golem 0.55% 52 Formless Level 3 Neutral
1067 Cornutus 0.53% 30 Fish Level 1 Water
2864 Special Cornutus 0.53% 48 Fish Level 1 Water
2689 Elusive Red Eruma 0.5% 91 Fish Level 2 Water
2197 Red Eruma 0.5% 91 Fish Level 2 Water
1058 Metaller 0.49% 44 Insect Level 1 Fire
2754 Special Metaller 0.49% 44 Insect Level 1 Fire
1073 Crab 0.47% 32 Fish Level 1 Water
1033 Elder Willow 0.4% 33 Plant Level 2 Fire
1001 Scorpion 0.4% 48 Insect Level 1 Fire
2840 Special Elder Willow 0.4% 34 Plant Level 2 Fire
2628 Special Vadon 0.4% 45 Fish Level 1 Water
2839 Swift Elder Willow 0.4% 34 Plant Level 2 Fire
1069 Swordfish 0.4% 62 Fish Level 2 Water
1066 Vadon 0.4% 27 Fish Level 1 Water
1105 Deniro 0.34% 32 Insect Level 1 Earth
1836 Magmaring 0.34% 40 Formless Level 2 Fire
2857 Special Deniro 0.34% 31 Insect Level 1 Earth
2769 Swift Magmaring 0.34% 110 Formless Level 2 Fire
1160 Piere 0.31% 31 Insect Level 1 Earth
1095 Andre 0.28% 29 Insect Level 1 Earth
1074 Shellfish 0.28% 25 Fish Level 1 Water
2902 Solid Andre 0.28% 33 Insect Level 1 Earth
2177 Deep Sea Cornutus 0.27% 100 Fish Level 1 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 0.25% 145 Fish Level 2 Water
1133 Kobold 0.25% 60 Demi-Human Level 2 Wind
2785 Special Kobold 0.25% 67 Demi-Human Level 2 Wind
2645 Special Stainer 0.25% 28 Insect Level 1 Wind
1174 Stainer 0.25% 27 Insect Level 1 Wind
1094 Ambernite 0.24% 22 Insect Level 1 Water
1212 Iron Fist 0.22% 76 Insect Level 3 Neutral
2174 Deep Sea Vadon 0.2% 95 Fish Level 1 Water
1510 Heirozoist 0.2% 72 Demon Level 2 Dark
1509 Lude 0.2% 50 Undead Level 1 Undead
1154 Pasana 0.2% 86 Demi-Human Level 2 Fire
2719 Swift Pasana 0.2% 79 Demi-Human Level 2 Fire
2176 Deep Sea Crab 0.19% 95 Fish Level 1 Water
2666 Special Shellfish 0.18% 30 Fish Level 1 Water
2905 Special Ambernite 0.14% 19 Insect Level 1 Water
1738 Constant 0.1% 55 Formless Level 3 Dark
2866 Furious Constant 0.1% 108 Formless Level 3 Dark
2772 Furious Lude 0.1% 101 Undead Level 1 Undead
2178 Deep Sea Shellfish 0.09% 100 Fish Level 2 Water

Rough Elunium ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย