กำลังดูไอเทม

#756: Rough Oridecon

รหัสไอเทม 756 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Oridecon_Stone__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon ดิบ บางครั้งจะเรียกว่าโลหะของพระเจ้า เป็นการยากมากที่จะสกัด Oridecon บริสุทธิ์ออกมา
_
น้ำหนัก : 20

Rough Oridecon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2154 Banaspaty 15% 85 Formless Level 3 Fire
2200 Taini 10% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 10% 1 Dragon Level 2 Wind
2837 Furious Explosion 8% 100 Brute Level 3 Fire
2888 Solid Banaspaty 7.5% 85 Formless Level 3 Fire
2655 Elusive Sleeper 3% 81 Formless Level 2 Earth
2656 Special Sleeper 3% 81 Formless Level 2 Earth
2201 Sropho 2.5% 113 Fish Level 2 Water
1968 Strouf 2.3% 48 Fish Level 3 Water
2757 Furious Merman 2.03% 60 Demi-Human Level 3 Water
2353 Minorous (Nightmare) 2% 121 Brute Level 2 Fire
2748 Elusive Minorous 1.96% 58 Brute Level 2 Fire
2747 Furious Minorous 1.96% 58 Brute Level 2 Fire
2805 Special High Orc 1.96% 81 Demi-Human Level 2 Fire
2749 Special Minorous 1.96% 58 Brute Level 2 Fire
1969 Marc 1.9% 36 Fish Level 2 Water
1108 Deviace 1.61% 72 Fish Level 4 Water
2658 Skeleton General Ringleader 1.6% 139 Undead Level 1 Undead
2659 Special Skeleton General 1.6% 100 Undead Level 1 Undead
2854 Special Deviruchi 1.54% 93 Demon Level 1 Dark
2360 Ancient Mummy (Nightmare) 1.5% 141 Undead Level 2 Undead
1289 Maya Purple 1.5% 91 Insect Level 4 Earth
2715 Solid Petite 1.4% 86 Dragon Level 1 Earth
2714 Special Petite 1.4% 70 Dragon Level 1 Earth
2663 Side Winder Ringleader 1.34% 70 Brute Level 1 Poison
2662 Special Side Winder 1.34% 60 Brute Level 1 Poison
2797 Furious Hunter Fly 1.29% 63 Insect Level 2 Wind
2907 Special Alligator 1.29% 62 Brute Level 1 Water
1299 Goblin Leader 1.2% 84 Demi-Human Level 1 Wind
2641 Special Stem Worm 1.15% 84 Plant Level 1 Wind
2823 Elusive Ghoul 1.1% 61 Undead Level 2 Undead
2822 Special Ghoul 1.1% 61 Undead Level 2 Undead
2011 Tenacious Ghoul 1.1% 40 Undead Level 2 Undead
1035 Hunter Fly 1.09% 65 Insect Level 2 Wind
1109 Deviruchi 1.04% 75 Demon Level 1 Dark
1037 Side Winder 1.04% 67 Brute Level 1 Poison
1264 Merman 1.03% 90 Demi-Human Level 3 Water
1415 Baby Leopard 1% 45 Brute Level 1 Ghost
2354 Mummy (Nightmare) 1% 117 Undead Level 2 Undead
1386 Sleeper 1% 87 Formless Level 2 Earth
2740 Special Mummy 1% 60 Undead Level 2 Undead
1495 Stone Shooter 1% 63 Plant Level 3 Fire
2739 Swift Mummy 1% 55 Undead Level 2 Undead
1149 Minorous 0.96% 70 Brute Level 2 Fire
1065 Strouf 0.95% 83 Fish Level 3 Water
1383 Explosion 0.9% 80 Brute Level 3 Fire
1271 Alligator 0.89% 64 Brute Level 1 Water
1297 Ancient Mummy 0.8% 90 Undead Level 2 Undead
1036 Ghoul 0.8% 62 Undead Level 2 Undead
1041 Mummy 0.8% 60 Undead Level 2 Undead
1180 Nine Tail 0.8% 71 Brute Level 3 Fire
1290 Skeleton General 0.8% 96 Undead Level 1 Undead
2784 Special Kobold Archer 0.79% 57 Demi-Human Level 1 Fire
1248 Cruiser 0.77% 60 Formless Level 3 Neutral
1155 Petite 0.7% 67 Dragon Level 1 Earth
1282 Kobold Archer 0.69% 55 Demi-Human Level 1 Fire
1045 Marc 0.65% 61 Fish Level 2 Water
1151 Myst 0.65% 63 Formless Level 1 Poison
1215 Stem Worm 0.65% 67 Plant Level 1 Wind
1028 Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
2648 Soldier Skeleton Ringleader 0.6% 34 Undead Level 1 Undead
2649 Special Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
1177 Zenorc 0.6% 60 Demi-Human Level 1 Dark
2180 Deep Sea Strouf 0.58% 145 Fish Level 3 Water
1256 Pest 0.55% 63 Brute Level 2 Dark
1106 Desert Wolf 0.53% 52 Brute Level 1 Fire
2243 Special Desert Wolf 0.53% 53 Brute Level 1 Fire
1030 Anacondaq 0.5% 43 Brute Level 1 Poison
1016 Archer Skeleton 0.5% 50 Undead Level 1 Undead
2689 Elusive Red Eruma 0.5% 91 Fish Level 2 Water
1023 Orc Warrior 0.5% 42 Demi-Human Level 1 Earth
2197 Red Eruma 0.5% 91 Fish Level 2 Water
2904 Special Anacondaq 0.5% 45 Brute Level 1 Poison
2182 Deep Sea Marc 0.48% 145 Fish Level 2 Water
1213 High Orc 0.46% 92 Demi-Human Level 2 Fire
1060 Bigfoot 0.43% 44 Brute Level 1 Earth
1245 Christmas Goblin 0.43% 44 Demi-Human Level 1 Wind
1122 Goblin 0.43% 47 Demi-Human Level 1 Wind
1980 Kublin 0.43% 85 Demi-Human Level 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.43% 44 Undead Level 1 Undead
2884 Special Bigfoot 0.43% 44 Brute Level 1 Earth
2813 Special Goblin 0.43% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2814 Swift Goblin 0.43% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1588 Christmas Orc 0.4% 24 Demi-Human Level 1 Earth
2287 Dark Kobold Archer 0.4% 142 Demi-Human Level 1 Fire
1111 Drainliar 0.4% 45 Brute Level 2 Dark
2072 Jaguar 0.4% 71 Brute Level 2 Earth
2847 Special Drainliar 0.4% 47 Brute Level 2 Dark
2722 Special Orc Warrior 0.4% 44 Demi-Human Level 1 Earth
1069 Swordfish 0.33% 62 Fish Level 2 Water
2694 Elusive Raggler 0.32% 48 Brute Level 1 Wind
1254 Raggler 0.32% 40 Brute Level 1 Wind
1176 Vitata 0.26% 33 Insect Level 1 Earth
1158 Phen 0.25% 48 Fish Level 2 Water
2713 Special Phen 0.25% 52 Fish Level 2 Water
2609 Special Yoyo 0.24% 38 Brute Level 1 Earth
2608 Swift Yoyo 0.24% 38 Brute Level 1 Earth
1057 Yoyo 0.24% 37 Brute Level 1 Earth
2181 Deep Sea Sword Fish 0.17% 145 Fish Level 2 Water
2406 Weak Soldier Skeleton 0.15% 23 Undead Level 1 Undead
1508 Quve 0.1% 51 Undead Level 1 Undead
2407 Sailor Skeleton 0.1% 19 Undead Level 1 Undead
2676 Swift Sailor Skeleton 0.1% 19 Undead Level 1 Undead

Rough Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย