กำลังดูไอเทม

#7205: Piece of Black Cloth

รหัสไอเทม 7205 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Piece_Of_Black_Cloth__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Piece of Black Cloth ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 526 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 263 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เศษผ้าสีดำอันเล็กๆ ที่มองไม่เห็นในที่มืด
น้ำหนัก : 1

Piece of Black Cloth ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2023 Dark Shadow 50% 147 Formless Level 2 Dark
2281 Dark Shadow 25% 147 Formless Level 2 Dark
2820 Solid Dark Shadow 25% 147 Formless Level 2 Dark
2819 Swift Dark Shadow 25% 147 Formless Level 2 Dark
1508 Quve 12% 51 Undead Level 1 Undead

Piece of Black Cloth ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย