กำลังดูไอเทม

#7197: Tough Vines

รหัสไอเทม 7197 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Tough_Vines__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Tough Vines ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 500 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ลำต้นของต้นองุ่นที่ลำต้นแข็งเกินกว่าจะเด็ดด้วยมือ นิยมนำมาใช้เป็นเชือก
น้ำหนัก : 1

Tough Vines ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1493 Dryad 53.35% 80 Plant Level 4 Earth
2843 Special Dryad 53.35% 68 Plant Level 4 Earth
1991 Tendrilion 53.35% 113 Brute Level 2 Earth
2019 Ancient Tree 10% 144 Plant Level 3 Earth

Tough Vines ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย