กำลังดูไอเทม

#713: Empty Bottle

รหัสไอเทม 713 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Empty_Bottle__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Empty Bottle ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 6 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 3 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ขวดเปล่าที่สามารถบรรจุของเหลวได้
_
น้ำหนัก : 2

Empty Bottle ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1372 Goat 50% 84 Brute Level 3 Fire
2816 Goat Ringleader 50% 80 Brute Level 3 Fire
1682 Remover 50% 55 Undead Level 2 Undead
2688 Remover Ringleader 50% 121 Undead Level 2 Undead
2815 Special Goat 50% 80 Brute Level 3 Fire
1097 Ant Egg 20% 6 Formless Level 3 Neutral
1055 Muka 20% 33 Plant Level 1 Earth
1854 Muka 20% 17 Plant Level 1 Earth
1012 Roda Frog 20% 10 Fish Level 1 Water
1047 Peco Peco Egg 18% 5 Formless Level 3 Neutral
1113 Drops 17% 3 Plant Level 1 Fire
2538 King Poring 15% 98 Plant Level 1 Undead
1585 Mime Monkey 15% 50 Plant Level 1 Water
1002 Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
1973 Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
1592 Gangster 10% 40 Demi-Human Level 1 Neutral
1858 Plankton 10% 10 Plant Level 3 Water
1161 Plankton 10% 17 Plant Level 3 Water

Empty Bottle ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย