กำลังดูไอเทม

#7124: Sand Clump

รหัสไอเทม 7124 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Sand_Lump__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Sand Clump ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 706 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 353 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ทรายอุ้มน้ำเป็นก้อนจากการหยิบขึ้นมา
น้ำหนัก : 1

Sand Clump ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1386 Sleeper 50.47% 87 Formless Level 2 Earth
2655 Elusive Sleeper 49.47% 81 Formless Level 2 Earth
2656 Special Sleeper 49.47% 81 Formless Level 2 Earth

Sand Clump ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย