กำลังดูไอเทม

#712: Flower

รหัสไอเทม 712 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Flower__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Flower ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 2 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 1 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ดอกไม้ป่าที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่มีหนาม ไม่มีกลิ่น
_
น้ำหนัก : 1

Flower ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1079 Blue Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1080 Green Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1995 Pinguicula 10% 80 Plant Level 3 Earth
1078 Red Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1082 White Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1081 Yellow Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1018 Creamy 5% 28 Insect Level 1 Wind
2863 Swift Creamy 5% 23 Insect Level 1 Wind

Flower ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Flower Girl prontera 58,182 2
Flower Lady prontera 113,42 2