กำลังดูไอเทม

#711: Shoot

รหัสไอเทม 711 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Shoot__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Shoot ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 16 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 8 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม พืชขนาดเล็กน่ารัก เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
_
น้ำหนัก : 1

Shoot ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1079 Blue Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1881 Les 10% 39 Plant Level 4 Earth
1078 Red Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
2779 Swift Les 10% 82 Plant Level 4 Earth
1081 Yellow Plant 10% 1 Plant Level 1 Earth
1162 Rafflesia 5.5% 47 Plant Level 1 Earth
2695 Swift Rafflesia 5.5% 86 Plant Level 1 Earth
1500 Parasite 5% 64 Plant Level 2 Wind
1020 Mandragora 3% 23 Plant Level 3 Earth
1859 Mandragora 3% 12 Plant Level 3 Earth
2151 Rafflesia Alnoldi 3% 80 Plant Level 1 Earth
2906 Swift Rafflesia Arnoldi 1.5% 80 Plant Level 1 Earth

Shoot ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย