กำลังดูไอเทม

#7101: Peco Peco Feather

รหัสไอเทม 7101 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Peco_Wing_Feather__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Peco Peco Feather ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 454 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 227 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ขนหายากชนิดหนึ่งที่ได้จากปีก Pecopeco
น้ำหนัก : 1

Peco Peco Feather ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1369 Grand Peco 54.5% 73 Brute Level 2 Fire
2811 Grand Peco Ringleader 48.5% 75 Brute Level 2 Fire
2810 Special Grand Peco 48.5% 75 Brute Level 2 Fire

Peco Peco Feather ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย