กำลังดูไอเทม

#7053: Cyfar

รหัสไอเทม 7053 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Cyfar__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Cyfar ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 772 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 386 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่หายากที่มีสีฟ้า
น้ำหนัก : 1

Cyfar ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1391 Galapago 53.35% 86 Brute Level 1 Earth
2616 Special Wild Rose 53.35% 70 Brute Level 1 Wind
1261 Wild Rose 53.35% 61 Brute Level 1 Wind
1519 Green Maiden 48.5% 70 Demi-Human Level 2 Neutral
1273 Orc Lady 46.56% 56 Demi-Human Level 2 Earth
2725 Special Orc Lady 46.56% 57 Demi-Human Level 2 Earth
1289 Maya Purple 44.13% 91 Insect Level 4 Earth
1308 Panzer Goblin 44.13% 86 Demi-Human Level 2 Wind
1631 Green Maiden 42% 59 Demi-Human Level 2 Wind
1280 Goblin Steamrider 38.8% 60 Demi-Human Level 2 Wind
1921 Incarnation of Morroc 35% 98 Demon Level 3 Ghost
1919 Incarnation of Morroc 35% 97 Demon Level 3 Dark
1257 Injustice 35% 72 Undead Level 2 Dark
1406 Kapha 35% 74 Fish Level 1 Water
2792 Special Injustice 35% 95 Undead Level 2 Dark
2694 Elusive Raggler 30% 48 Brute Level 1 Wind
1254 Raggler 30% 40 Brute Level 1 Wind
1322 Spring Rabbit 25% 88 Brute Level 2 Earth
1401 Shinobi 22% 86 Demi-Human Level 3 Dark
1887 Freezer 20% 72 Brute Level 2 Water
1889 Marozka's Guard 20% 73 Brute Level 4 Water
2185 Deep Sea Kapha 17.5% 151 Demon Level 2 Water
1323 Sea Otter 12% 82 Brute Level 3 Water
1317 Seal 12% 87 Brute Level 1 Water
2668 Special Sea Otter 12% 86 Brute Level 3 Water
2829 Special Seal 12% 87 Brute Level 1 Water
1715 Novus 10.35% 42 Dragon Level 1 Neutral
1718 Novus 10.35% 43 Dragon Level 1 Neutral
2630 Furious Toucan 10% 70 Brute Level 2 Wind
1255 Nereid 10% 62 Brute Level 1 Earth
1392 Rotar Zairo 10% 43 Formless Level 2 Wind
2073 Toucan 10% 70 Brute Level 2 Wind
1304 Giant Spider 8% 88 Insect Level 1 Poison
1306 Leib Olmai 8% 91 Brute Level 1 Earth
2780 Special Leib Olmai 8% 100 Brute Level 1 Earth
1319 Freezer 6% 85 Brute Level 2 Water
2728 Elusive Novus 1.35% 90 Dragon Level 1 Neutral
2731 Novus Ringleader 1.35% 90 Dragon Level 1 Neutral
2730 Solid Novus 1.35% 90 Dragon Level 1 Neutral
2729 Swift Novus 1.35% 90 Dragon Level 1 Neutral
1279 Tri Joint 1% 48 Insect Level 1 Earth

Cyfar ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย