กำลังดูไอเทม

#7043: Fine Sand

รหัสไอเทม 7043 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Fine_Sand__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fine Sand ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 100 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 50 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ทรายที่ละเอียดมากจนไม่สามารถกอบได้ด้วยมือข้างเดียว
น้ำหนัก : 1

Fine Sand ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2655 Elusive Sleeper 12% 81 Formless Level 2 Earth
2656 Special Sleeper 12% 81 Formless Level 2 Earth
1386 Sleeper 6% 87 Formless Level 2 Earth
1165 Sandman 3.5% 60 Formless Level 3 Earth
2674 Special Sandman 3.5% 61 Formless Level 3 Earth

Fine Sand ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย