กำลังดูไอเทม

#7034: Red Stocking

รหัสไอเทม 7034 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Red_Socks_With_Holes__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Red Stocking ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 100 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 50 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ถุงเท้าสีแดงที่มีรู
น้ำหนัก : 1

Red Stocking ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1247 Antonio 100% 10 Plant Level 3 Holy
1396 Earth Crystal 20% 1 Formless Level 1 Neutral
1397 Fire Crystal 20% 1 Formless Level 1 Neutral
1395 Wind Crystal 20% 1 Formless Level 1 Neutral
1398 Water Crystal 10% 1 Formless Level 1 Neutral

Red Stocking ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย