กำลังดูไอเทม

#617: Old Purple Box

รหัสไอเทม 617 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Old_Violet_Box__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Old Purple Box ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 10,000 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 5,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม กล่องปริศนาเก่าๆสีม่วง อาจมีอะไรออกมาถ้าเปิดมัน
น้ำหนัก : 20

Old Purple Box ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1650 Sniper Cecil 90% 99 Demi-Human Level 4 Wind
1795 Bloody Knight 70% 82 Angel Level 1 Ghost
2476 MVP! Amdarias 55% 143 Brute Level 3 Fire
1647 MVP! Assassin Cross Eremes 55% 99 Demi-Human Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 55% 160 Demi-Human Level 4 Poison
2068 MVP! Boitata 55% 93 Brute Level 3 Fire
2238 MVP! Champion Chen 55% 160 Demon Level 4 Water
2240 MVP! Clown Alphoccio 55% 160 Demi-Human Level 4 Wind
2236 MVP! Creator Flamel 55% 160 Demi-Human Level 4 Fire
1719 MVP! Detardeurus 55% 90 Dragon Level 3 Dark
1658 MVP! Egnigem Cenia 55% 79 Demi-Human Level 2 Fire
1649 MVP! High Priest Margaretha 55% 99 Demi-Human Level 4 Holy
1651 MVP! High Wizard Kathryne 55% 99 Demi-Human Level 3 Ghost
2110 MVP! Ifrit 55% 146 Formless Level 4 Fire
1734 MVP! Kiel D-01 55% 90 Formless Level 2 Dark
1688 MVP! Lady Tanee 55% 89 Plant Level 3 Wind
1646 MVP! Lord Knight Seyren 55% 99 Demi-Human Level 4 Fire
2112 MVP! Lord Knight Seyren 55% 160 Demi-Human Level 4 Fire
1708 MVP! Memory of Thanatos 55% 99 Demon Level 4 Ghost
2235 MVP! Paladin Randel 55% 160 Demi-Human Level 4 Holy
2237 MVP! Professor Celia 55% 160 Demi-Human Level 4 Ghost
1650 MVP! Sniper Cecil 55% 99 Demi-Human Level 4 Wind
2239 MVP! Stalker Gertie 55% 160 Demon Level 4 Poison
1751 MVP! Valkyrie Randgris 55% 99 Angel Level 4 Holy
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 55% 141 Angel Level 4 Holy
2106 MVP! Vesper 55% 128 Brute Level 2 Holy
1685 MVP! Vesper 55% 97 Brute Level 2 Holy
1648 MVP! Whitesmith Howard 55% 99 Demi-Human Level 4 Earth
2111 MVP! Whitesmith Howard 55% 160 Demi-Human Level 4 Earth
2476 MVP! Amdarias 50% 143 Brute Level 3 Fire
2249 MVP! Angry Student Pyuriel 50% 141 Demi-Human Level 4 Fire
2249 MVP! Angry Student Pyuriel 50% 141 Demi-Human Level 4 Fire
1785 MVP! Atroce 50% 82 Brute Level 3 Dark
1785 MVP! Atroce 50% 82 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 50% 82 Brute Level 3 Dark
1874 MVP! Beelzebub 50% 98 Demon Level 4 Ghost
1874 MVP! Beelzebub 50% 98 Demon Level 4 Ghost
2068 MVP! Boitata 50% 93 Brute Level 3 Fire
2255 MVP! Dark Guardian Kades 50% 143 Formless Level 3 Dark
2255 MVP! Dark Guardian Kades 50% 143 Formless Level 3 Dark
1871 MVP! Fallen Bishop Hibram 50% 80 Demon Level 2 Dark
1871 MVP! Fallen Bishop Hibram 50% 80 Demon Level 2 Dark
2253 MVP! General Daehyun 50% 142 Demi-Human Level 3 Earth
2253 MVP! General Daehyun 50% 142 Demi-Human Level 3 Earth
2251 MVP! Gioia 50% 146 Formless Level 4 Wind
2251 MVP! Gioia 50% 146 Formless Level 4 Wind
1768 MVP! Gloom Under Night 50% 89 Formless Level 3 Ghost
1768 MVP! Gloom Under Night 50% 89 Formless Level 3 Ghost
2108 MVP! Gloom Under Night 50% 139 Formless Level 3 Ghost
2108 MVP! Gloom Under Night 50% 139 Formless Level 3 Ghost
1885 MVP! Gopinich 50% 85 Brute Level 3 Earth
1885 MVP! Gopinich 50% 85 Brute Level 3 Earth
1832 MVP! Ifrit 50% 99 Formless Level 4 Fire
2103 MVP! Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
2103 MVP! Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
2103 Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
2101 MVP! Lord of the Dead 50% 94 Demon Level 3 Dark
1373 MVP! Lord of the Dead 50% 94 Demon Level 3 Dark
2979 MVP! Lord of the Dead 50% 94 Demon Level 3 Dark
1630 MVP! White Lady 50% 85 Demi-Human Level 3 Wind
1917 MVP! Wounded Morroc 50% 99 Demon Level 4 Dark
1917 MVP! Wounded Morroc 50% 99 Demon Level 4 Dark
1885 Gopinich 40% 85 Brute Level 3 Earth
1251 Stormy Knight 40% 82 Formless Level 4 Wind
2212 Stormy Knight 40% 82 Formless Level 4 Wind
2249 Angry Student Pyuriel 30% 141 Demi-Human Level 4 Fire
2255 Dark Guardian Kades 30% 143 Formless Level 3 Dark
2252 Elvira 30% 138 Formless Level 3 Wind
2253 General Daehyun 30% 142 Demi-Human Level 3 Earth
2251 Gioia 30% 146 Formless Level 4 Wind
1734 Kiel D-01 30% 90 Formless Level 2 Dark
2256 Rudo 30% 135 Angel Level 3 Holy
2254 Samurai Soheon 30% 137 Demi-Human Level 3 Wind
3707 MVP! Tao Gunka 30% 70 Demon Level 3 Neutral
1583 MVP! Tao Gunka 30% 70 Demon Level 3 Neutral
2250 Warrior Laura 30% 136 Demi-Human Level 2 Fire
2156 Leak 25% 94 Demon Level 2 Dark
2131 MVP! Lost Dragon 25% 135 Dragon Level 3 Dark
2319 MVP! Buwaya 22.5% 151 Dragon Level 4 Water
2202 MVP! Kraken 22.5% 124 Fish Level 4 Water
2156 MVP! Leak 22.5% 94 Demon Level 2 Dark
2052 MVP! Dark Lord 20% 96 Demon Level 4 Undead
1272 MVP! Dark Lord 20% 96 Demon Level 4 Undead
2102 MVP! Dark Lord 20% 96 Demon Level 4 Undead
1688 Lady Tanee 20% 89 Plant Level 3 Wind
1147 MVP! Maya 20% 95 Insect Level 4 Earth
2303 MVP! Maya 20% 95 Insect Level 4 Earth
1190 MVP! Orc Lord 20% 84 Demi-Human Level 4 Earth
3704 MVP! Orc Lord 20% 84 Demi-Human Level 4 Earth
2096 Osiris 20% 84 Undead Level 4 Undead
2982 Osiris 20% 84 Undead Level 4 Undead
1038 Osiris 20% 84 Undead Level 4 Undead
1312 MVP! Turtle General 20% 97 Brute Level 2 Earth
2984 MVP! Turtle General 20% 97 Brute Level 2 Earth
2105 MVP! Turtle General 20% 97 Brute Level 2 Earth
1190 Orc Lord 10% 84 Demi-Human Level 4 Earth
3704 Orc Lord 10% 84 Demi-Human Level 4 Earth
1623 RSX-0806 10% 86 Formless Level 3 Neutral
1685 Vesper 10% 97 Brute Level 2 Holy
2208 Wild Rider 10% 95 Fish Level 2 Water
1343 Treasure Chest 2.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1765 Valkyrie 1% 99 Angel Level 4 Holy
2226 Alphoccio 0.1% 142 Demi-Human Level 3 Wind
1641 Assassin Cross Eremes 0.1% 99 Demi-Human Level 4 Poison
2231 Champion Chen 0.1% 160 Demon Level 4 Water
2224 Chen 0.1% 141 Demon Level 4 Water
2233 Clown Alphoccio 0.1% 160 Demi-Human Level 4 Wind
2229 Creator Flamel 0.1% 160 Demi-Human Level 4 Fire
2222 Flamel 0.1% 141 Demi-Human Level 3 Fire
2225 Gertie 0.1% 141 Demon Level 4 Poison
2234 Gypsy Trentini 0.1% 160 Demi-Human Level 4 Wind
1643 High Priest Margaretha 0.1% 99 Demi-Human Level 4 Holy
1645 High Wizard Kathryne 0.1% 99 Demi-Human Level 3 Ghost
1640 Lord Knight Seyren 0.1% 99 Demi-Human Level 4 Fire
2228 Paladin Randel 0.1% 160 Demi-Human Level 4 Holy
2230 Professor Celia 0.1% 160 Demi-Human Level 4 Ghost
2075 Ragunta 0.1% 150 Fish Level 4 Ghost
2221 Randel 0.1% 141 Demi-Human Level 3 Holy
1644 Sniper Cecil 0.1% 99 Demi-Human Level 4 Wind
2232 Stalker Gertie 0.1% 160 Demon Level 4 Poison
1642 Whitesmith Howard 0.1% 99 Demi-Human Level 4 Water
2356 Mimic (Nightmare) 0.06% 137 Formless Level 3 Neutral
2753 Elusive Mimic 0.05% 56 Formless Level 3 Neutral
2752 Furious Mimic 0.05% 56 Formless Level 3 Neutral
1191 Mimic 0.05% 56 Formless Level 3 Neutral
1518 White Lady 0.02% 82 Demi-Human Level 2 Water
1699 Ancient Mimic 0.01% 60 Formless Level 3 Neutral
2903 Ancient Mimic Ringleader 0.01% 112 Formless Level 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 0.01% 92 Demon Level 3 Fire
1274 Megalith 0.01% 68 Formless Level 4 Neutral
2203 Pot Dofle 0.01% 115 Fish Level 2 Water

Old Purple Box ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย