กำลังดูไอเทม

#616: Old Card Album

รหัสไอเทม 616 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Old_Card_Album__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Old Card Album ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 10,000 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 5,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุดโบราณที่ใช้เก็บการ์ดต่างๆ ดูเหมือนจะมีอำนาจลึกลับอยู่ภายใน
น้ำหนัก : 5

Old Card Album ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2238 Champion Chen 90% 160 Demon Level 4 Water
2240 Clown Alphoccio 90% 160 Demi-Human Level 4 Wind
2236 Creator Flamel 90% 160 Demi-Human Level 4 Fire
1957 Entweihen Crothen 90% 90 Demon Level 4 Dark
2241 Gypsy Trentini 90% 160 Demi-Human Level 4 Wind
1956 Naght Sieger 90% 99 Demon Level 4 Ghost
2235 Paladin Randel 90% 160 Demi-Human Level 4 Holy
2237 Professor Celia 90% 160 Demi-Human Level 4 Ghost
2239 Stalker Gertie 90% 160 Demon Level 4 Poison
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 55% 140 Insect Level 3 Earth
2087 MVP! Scaraba Queen 55% 140 Insect Level 3 Earth
2108 Gloom Under Night 50% 139 Formless Level 3 Ghost
1768 Gloom Under Night 50% 89 Formless Level 3 Ghost
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 50% 140 Insect Level 3 Earth
2131 MVP! Lost Dragon 50% 135 Dragon Level 3 Dark
2087 MVP! Scaraba Queen 50% 140 Insect Level 3 Earth
2103 Ktullanux 30% 98 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 30% 98 Brute Level 4 Water
2476 MVP! Amdarias 20% 143 Brute Level 3 Fire
2068 MVP! Boitata 20% 93 Brute Level 3 Fire
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 20% 140 Insect Level 3 Earth
1832 MVP! Ifrit 20% 99 Formless Level 4 Fire
1734 MVP! Kiel D-01 20% 90 Formless Level 2 Dark
2087 MVP! Scaraba Queen 20% 140 Insect Level 3 Earth
1751 MVP! Valkyrie Randgris 20% 99 Angel Level 4 Holy
2980 Mistress 10% 84 Insect Level 4 Wind
2099 Mistress 10% 84 Insect Level 4 Wind
1059 Mistress 10% 84 Insect Level 4 Wind
1328 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1348 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1330 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1332 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1334 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1336 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1324 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1338 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1340 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1342 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1344 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1346 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1350 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1326 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1352 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1354 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1356 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1358 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1360 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
1362 Treasure Chest 10% 99 Formless Level 1 Neutral
2249 Angry Student Pyuriel 5% 141 Demi-Human Level 4 Fire
2255 Dark Guardian Kades 5% 143 Formless Level 3 Dark
2253 General Daehyun 5% 142 Demi-Human Level 3 Earth
2251 Gioia 5% 146 Formless Level 4 Wind
2319 MVP! Buwaya 4.5% 151 Dragon Level 4 Water
2202 MVP! Kraken 4.5% 124 Fish Level 4 Water
2156 MVP! Leak 4.5% 94 Demon Level 2 Dark
3706 Amon Ra 4% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1511 Amon Ra 4% 88 Demi-Human Level 3 Earth
2362 Amon Ra (Nightmare) 4% 145 Demi-Human Level 3 Earth
2252 Elvira 0.5% 138 Formless Level 3 Wind
2256 Rudo 0.5% 135 Angel Level 3 Holy
2254 Samurai Soheon 0.5% 137 Demi-Human Level 3 Wind
2250 Warrior Laura 0.5% 136 Demi-Human Level 2 Fire
1705 Despero of Thanatos 0.1% 88 Undead Level 4 Ghost
1707 Dolor of Thanatos 0.1% 83 Undead Level 4 Ghost
1706 Maero of Thanatos 0.1% 83 Undead Level 4 Ghost
1704 Odium of Thanatos 0.1% 92 Undead Level 4 Ghost
1131 Joker 0.02% 92 Demi-Human Level 4 Wind
1301 Am Mut 0.01% 92 Demon Level 1 Dark
1377 Elder 0.01% 94 Demi-Human Level 4 Neutral
2620 Special Wanderer 0.01% 100 Demon Level 1 Wind
1208 Wanderer 0.01% 96 Demon Level 1 Wind

Old Card Album ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย