กำลังดูไอเทม

#610: Yggdrasil Leaf

รหัสไอเทม 610 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Leaf_Of_Yggdrasil__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yggdrasil Leaf ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 4,000 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 2,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ใบของต้น Yggdrasil มีพลังแห่งชีวิตแฝงอยู่สามารถเติมพลังงานที่ขาดหายไปได้ ใช้แทน Resurrection Lv 1
_
น้ำหนัก : 10

Yggdrasil Leaf ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1388 Arc Angeling 18% 80 Angel Level 3 Holy
2620 Special Wanderer 6.5% 100 Demon Level 1 Wind
1208 Wanderer 6.5% 96 Demon Level 1 Wind
1096 Angeling 5% 35 Angel Level 4 Holy
2131 Lost Dragon 5% 135 Dragon Level 3 Dark
1211 Brilight 2.5% 68 Insect Level 1 Fire
1117 Evil Druid 2% 82 Undead Level 4 Undead
2838 Special Evil Druid 2% 82 Undead Level 4 Undead
1101 Baphomet Jr. 1% 77 Demon Level 1 Dark
1391 Galapago 1% 86 Brute Level 1 Earth
1303 Giant Hornet 0.15% 90 Insect Level 1 Wind

Yggdrasil Leaf ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer aldeba_in 94,56 4,000
Tool Dealer yuno 333,108 4,000
Tool Dealer yuno 277,224 4,000
Tool Dealer yuno 148,187 4,000
Tool Dealer xmas_in 40,38 4,000
Item Merchant um_in 104,124 4,000