กำลังดูไอเทม

#607: Yggdrasil Berry

รหัสไอเทม 607 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yggdrasilberry__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yggdrasil Berry ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 5,000 น้ำหนัก 30
ราคาขาย 2,500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลของต้น Yggdrasil ต้นไม้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลก เชื่อกันว่ามันเชื่อมต่อโลกทั้ง 9 เข้าไว้ด้วยกัน ผลของมันมีรสชาติมหัศจรรย์ที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิต ฟื้น HP และ SP เต็ม
น้ำหนัก : 30

Yggdrasil Berry ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
3706 MVP! Amon Ra 55% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1511 MVP! Amon Ra 55% 88 Demi-Human Level 3 Earth
2362 MVP! Amon Ra (Nightmare) 55% 145 Demi-Human Level 3 Earth
1785 MVP! Atroce 55% 82 Brute Level 3 Dark
1399 MVP! Baphomet 55% 68 Demon Level 3 Dark
1874 MVP! Beelzebub 55% 98 Demon Level 4 Ghost
2319 MVP! Buwaya 55% 151 Dragon Level 4 Water
1389 MVP! Dracula 55% 85 Demon Level 4 Dark
2973 MVP! Dracula 55% 85 Demon Level 4 Dark
2097 MVP! Dracula 55% 85 Demon Level 4 Dark
2971 MVP! Evil Snake Lord 55% 83 Brute Level 3 Ghost
2104 MVP! Evil Snake Lord 55% 83 Brute Level 3 Ghost
1418 MVP! Evil Snake Lord 55% 83 Brute Level 3 Ghost
2107 MVP! Fallen Bishop Hibram 55% 138 Demon Level 2 Dark
1871 MVP! Fallen Bishop Hibram 55% 80 Demon Level 2 Dark
2108 MVP! Gloom Under Night 55% 139 Formless Level 3 Ghost
1768 MVP! Gloom Under Night 55% 89 Formless Level 3 Ghost
1885 MVP! Gopinich 55% 85 Brute Level 3 Earth
1542 MVP! Incantation Samurai 55% 81 Demi-Human Level 3 Dark
2202 MVP! Kraken 55% 124 Fish Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 55% 98 Brute Level 4 Water
2103 MVP! Ktullanux 55% 98 Brute Level 4 Water
2156 MVP! Leak 55% 94 Demon Level 2 Dark
2101 MVP! Lord of the Dead 55% 94 Demon Level 3 Dark
2979 MVP! Lord of the Dead 55% 94 Demon Level 3 Dark
1373 MVP! Lord of the Dead 55% 94 Demon Level 3 Dark
1157 MVP! Pharaoh 55% 93 Demi-Human Level 3 Dark
3702 MVP! Pharaoh 55% 93 Demi-Human Level 3 Dark
1623 MVP! RSX-0806 55% 86 Formless Level 3 Neutral
2475 MVP! Root of Corruption 55% 136 Demi-Human Level 3 Earth
1492 MVP! Samurai Specter 55% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1630 MVP! White Lady 55% 85 Demi-Human Level 3 Wind
1917 MVP! Wounded Morroc 55% 99 Demon Level 4 Dark
1785 Atroce 50% 82 Brute Level 3 Dark
1779 Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
2103 Ktullanux 50% 98 Brute Level 4 Water
2097 Dracula 47% 85 Demon Level 4 Dark
1389 Dracula 47% 85 Demon Level 4 Dark
2973 Dracula 47% 85 Demon Level 4 Dark
1542 Incantation Samurai 45% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1492 Samurai Specter 45% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1511 Amon Ra 30% 88 Demi-Human Level 3 Earth
3706 Amon Ra 30% 88 Demi-Human Level 3 Earth
2362 Amon Ra (Nightmare) 30% 145 Demi-Human Level 3 Earth
2156 Leak 25% 94 Demon Level 2 Dark
1324 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1328 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1326 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1344 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1346 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1356 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1362 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1360 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1340 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1358 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1338 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1336 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1334 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1342 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1354 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1332 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1352 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1350 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1348 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
1330 Treasure Chest 25% 99 Formless Level 1 Neutral
2969 MVP! Baphomet 20% 98 Demon Level 3 Dark
1039 MVP! Baphomet 20% 98 Demon Level 3 Dark
2100 MVP! Baphomet 20% 98 Demon Level 3 Dark
1087 MVP! Orc Hero 15% 80 Demi-Human Level 2 Earth
2094 MVP! Orc Hero 15% 80 Demi-Human Level 2 Earth
2981 MVP! Orc Hero 15% 80 Demi-Human Level 2 Earth
1312 MVP! Turtle General 15% 97 Brute Level 2 Earth
2105 MVP! Turtle General 15% 97 Brute Level 2 Earth
2984 MVP! Turtle General 15% 97 Brute Level 2 Earth
2131 Lost Dragon 10% 135 Dragon Level 3 Dark
2068 Boitata 5% 93 Brute Level 3 Fire
1951 Crystal 2% 1 Formless Level 1 Neutral
1395 Wind Crystal 1% 1 Formless Level 1 Neutral
1101 Baphomet Jr. 0.5% 77 Demon Level 1 Dark
1083 Shining Plant 0.5% 1 Plant Level 1 Holy
1214 Choco 0.25% 65 Brute Level 1 Fire
1861 Choco 0.25% 43 Brute Level 1 Fire

Yggdrasil Berry ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย