กำลังดูไอเทม

#603: Old Blue Box

รหัสไอเทม 603 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Old_Blue_Box___ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Old Blue Box ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 10,000 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 5,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม กล่องปริศนาสีน้ำเงินดูคล้ายกับจะมีอะไรบางอย่างออกมาเมื่อเปิดมัน
_
น้ำหนัก : 20

Old Blue Box ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1832 MVP! Ifrit 55% 99 Formless Level 4 Fire
1647 MVP! Assassin Cross Eremes 50% 99 Demi-Human Level 4 Poison
1719 MVP! Detardeurus 50% 90 Dragon Level 3 Dark
1658 MVP! Egnigem Cenia 50% 79 Demi-Human Level 2 Fire
1658 Egnigem Cenia 50% 79 Demi-Human Level 2 Fire
1649 MVP! High Priest Margaretha 50% 99 Demi-Human Level 4 Holy
1651 MVP! High Wizard Kathryne 50% 99 Demi-Human Level 3 Ghost
1734 MVP! Kiel D-01 50% 90 Formless Level 2 Dark
1688 MVP! Lady Tanee 50% 89 Plant Level 3 Wind
1646 MVP! Lord Knight Seyren 50% 99 Demi-Human Level 4 Fire
1708 MVP! Memory of Thanatos 50% 99 Demon Level 4 Ghost
1650 MVP! Sniper Cecil 50% 99 Demi-Human Level 4 Wind
1751 MVP! Valkyrie Randgris 50% 99 Angel Level 4 Holy
1685 MVP! Vesper 50% 97 Brute Level 2 Holy
1630 White Lady 50% 85 Demi-Human Level 3 Wind
1648 MVP! Whitesmith Howard 50% 99 Demi-Human Level 4 Earth
2096 MVP! Osiris 40% 84 Undead Level 4 Undead
2982 MVP! Osiris 40% 84 Undead Level 4 Undead
1038 MVP! Osiris 40% 84 Undead Level 4 Undead
3705 MVP! Hatii 30% 83 Brute Level 4 Water
1252 MVP! Hatii 30% 83 Brute Level 4 Water
1147 MVP! Maya 30% 95 Insect Level 4 Earth
2303 MVP! Maya 30% 95 Insect Level 4 Earth
1251 Stormy Knight 30% 82 Formless Level 4 Wind
2212 Stormy Knight 30% 82 Formless Level 4 Wind
2238 MVP! Champion Chen 22.5% 160 Demon Level 4 Water
2240 MVP! Clown Alphoccio 22.5% 160 Demi-Human Level 4 Wind
2236 MVP! Creator Flamel 22.5% 160 Demi-Human Level 4 Fire
2235 MVP! Paladin Randel 22.5% 160 Demi-Human Level 4 Holy
2237 MVP! Professor Celia 22.5% 160 Demi-Human Level 4 Ghost
2239 MVP! Stalker Gertie 22.5% 160 Demon Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 20% 160 Demi-Human Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 20% 160 Demi-Human Level 4 Poison
2112 MVP! Lord Knight Seyren 20% 160 Demi-Human Level 4 Fire
2112 MVP! Lord Knight Seyren 20% 160 Demi-Human Level 4 Fire
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 20% 141 Angel Level 4 Holy
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 20% 141 Angel Level 4 Holy
2106 MVP! Vesper 20% 128 Brute Level 2 Holy
2106 MVP! Vesper 20% 128 Brute Level 2 Holy
2111 MVP! Whitesmith Howard 20% 160 Demi-Human Level 4 Earth
2111 MVP! Whitesmith Howard 20% 160 Demi-Human Level 4 Earth
1681 Gemini-S58 10% 72 Formless Level 1 Water
2093 Botaring 5% 15 Formless Level 1 Holy
1954 Crystal 1% 1 Formless Level 1 Neutral
1638 Cecil Damon 0.5% 82 Demi-Human Level 3 Wind
1636 Howard Alt-Eisen 0.5% 83 Demi-Human Level 4 Water
1639 Kathryne Keyron 0.5% 92 Demi-Human Level 3 Ghost
1637 Margaretha Sorin 0.5% 90 Demi-Human Level 3 Holy
2356 Mimic (Nightmare) 0.5% 137 Formless Level 3 Neutral
1180 Nine Tail 0.5% 71 Brute Level 3 Fire
1398 Water Crystal 0.5% 1 Formless Level 1 Neutral
1291 Wraith Dead 0.5% 95 Undead Level 4 Undead
2753 Elusive Mimic 0.45% 56 Formless Level 3 Neutral
2752 Furious Mimic 0.45% 56 Formless Level 3 Neutral
1191 Mimic 0.45% 56 Formless Level 3 Neutral
1839 Byorgue 0.4% 86 Demi-Human Level 1 Neutral
2687 Special Requiem 0.35% 71 Demi-Human Level 1 Dark
1699 Ancient Mimic 0.3% 60 Formless Level 3 Neutral
2903 Ancient Mimic Ringleader 0.3% 112 Formless Level 3 Neutral
1061 Nightmare 0.3% 69 Demon Level 3 Ghost
1634 Seyren Windsor 0.3% 91 Demon Level 3 Fire
1164 Requiem 0.25% 57 Demi-Human Level 1 Dark
1249 Myst Case 0.2% 62 Formless Level 3 Neutral
2737 Special Myst Case 0.2% 62 Formless Level 3 Neutral
2876 Furious Caterpillar 0.12% 121 Insect Level 1 Earth
2689 Elusive Red Eruma 0.1% 91 Fish Level 2 Water
1120 Ghostring 0.1% 30 Demon Level 4 Ghost
1587 Kraben 0.1% 50 Formless Level 2 Ghost
2197 Red Eruma 0.1% 91 Fish Level 2 Water
2907 Special Alligator 0.1% 62 Brute Level 1 Water
2899 Special Anolian 0.1% 95 Fish Level 2 Water
2829 Special Seal 0.1% 87 Brute Level 1 Water
1410 Enchanted Peach Tree 0.05% 80 Plant Level 2 Earth
2669 Furious Lamp Rey 0.05% 110 Fish Level 2 Water
2204 Sedora 0.05% 110 Fish Level 2 Water
2775 Special Enchanted Peach Tree 0.05% 92 Plant Level 2 Earth
1883 Uzhas 0.03% 61 Demi-Human Level 3 Water
1633 Beholder 0.02% 56 Formless Level 2 Wind
1975 Beholder master 0.02% 70 Formless Level 2 Wind
1632 Gremlin 0.02% 53 Demon Level 2 Dark
1064 Megalodon 0.02% 35 Undead Level 1 Undead
1518 White Lady 0.02% 82 Demi-Human Level 2 Water
1315 Assaulter 0.01% 93 Demi-Human Level 2 Wind
2727 Furious Noxious 0.01% 87 Formless Level 3 Ghost
1620 Noxious 0.01% 35 Formless Level 3 Ghost
2889 Special Assaulter 0.01% 100 Demi-Human Level 2 Wind
1621 Venomous 0.01% 42 Formless Level 1 Poison
2624 Venomous Ringleader 0.01% 87 Formless Level 1 Poison

Old Blue Box ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย