กำลังดูไอเทม

#601: Fly Wing

รหัสไอเทม 601 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Wing_Of_Fly__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fly Wing ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 60 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 30 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ปีกของแมลงวัน สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของผู้ใช้ได้โดยการนำมาสบัด เคลื่อนย้ายตัวโดยการสุ่มตำแหน่งปลายทางในแผนที่นั้นๆ
_
น้ำหนัก : 5

Fly Wing ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2872 Special Chonchon 100% 5 Insect Level 1 Wind
2868 Special Coco 100% 33 Brute Level 1 Earth
2680 Special Rocker 100% 18 Insect Level 1 Earth
2839 Swift Elder Willow 100% 34 Plant Level 2 Fire
2840 Special Elder Willow 50% 34 Plant Level 2 Fire
2770 Special Lunatic 50% 3 Brute Level 3 Neutral
2628 Special Vadon 30% 45 Fish Level 1 Water
2869 Special Coco 25% 33 Brute Level 1 Earth
1592 Gangster 20% 40 Demi-Human Level 1 Neutral
2678 Roda Frog Ringleader 20% 13 Fish Level 1 Water
2741 Special Muka 20% 34 Plant Level 1 Earth
2679 Special Roda Frog 20% 13 Fish Level 1 Water
2845 Special Drops 17% 2 Plant Level 1 Fire
2847 Special Drainliar 15% 47 Brute Level 2 Dark
2698 Special Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
2697 Special Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
2696 Special Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
1199 Punk 11% 67 Plant Level 1 Wind
2066 Anopheles 10% 5 Insect Level 3 Wind
2067 Anopheles 10% 3 Insect Level 3 Wind
1627 Anopheles 10% 23 Insect Level 3 Wind
2707 Furious Plankton 10% 40 Plant Level 3 Water
1508 Quve 10% 51 Undead Level 1 Undead
2699 Special Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
2718 Special Peco Peco 9% 25 Brute Level 1 Fire
2613 Special Wolf 6.5% 25 Brute Level 1 Earth
2771 Lunatic Ringleader 6% 3 Brute Level 3 Neutral
1321 Dragon Tail 3% 86 Insect Level 2 Wind
2848 Special Dragon Tail 3% 86 Insect Level 2 Wind
2765 Special Mandragora 3% 25 Plant Level 3 Earth
2642 Special Steel Chonchon 3% 48 Insect Level 1 Wind
2813 Special Goblin 2.7% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2814 Swift Goblin 2.7% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2703 Elusive Poporing 2.5% 30 Plant Level 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 2.5% 30 Plant Level 1 Poison
2890 Special Argos 2.5% 47 Demi-Human Level 2 Wind
2702 Special Poporing 2.5% 30 Plant Level 1 Poison
2829 Special Seal 2.5% 87 Brute Level 1 Water
2722 Special Orc Warrior 2.1% 44 Demi-Human Level 1 Earth
2694 Elusive Raggler 2% 48 Brute Level 1 Wind
2856 Furious Baby Desert Wolf 2% 14 Brute Level 1 Fire
2855 Special Baby Desert Wolf 2% 15 Brute Level 1 Fire
2609 Special Yoyo 2% 38 Brute Level 1 Earth
2608 Swift Yoyo 2% 38 Brute Level 1 Earth
1183 Chonchon 1% 5 Insect Level 1 Wind
1011 Chonchon 1% 5 Insect Level 1 Wind
2670 Elusive Scorpion 1% 16 Insect Level 1 Fire
2864 Special Cornutus 1% 48 Fish Level 1 Water
2863 Swift Creamy 1% 23 Insect Level 1 Wind
2884 Special Bigfoot 0.8% 44 Brute Level 1 Earth
1005 Familiar 0.5% 17 Brute Level 1 Dark
2833 Special Familiar 0.5% 24 Brute Level 1 Dark
2712 Special Picky 0.5% 10 Brute Level 1 Fire
2668 Special Sea Otter 0.5% 86 Brute Level 3 Water
2646 Special Spore 0.5% 18 Plant Level 1 Water
2762 Special Marin 0.4% 37 Plant Level 2 Water
2648 Soldier Skeleton Ringleader 0.1% 34 Undead Level 1 Undead
2760 Special Martin 0.1% 39 Brute Level 2 Earth
2737 Special Myst Case 0.1% 62 Formless Level 3 Neutral
2725 Special Orc Lady 0.1% 57 Demi-Human Level 2 Earth
2660 Special Skeleton Worker 0.1% 52 Undead Level 1 Undead
2649 Special Soldier Skeleton 0.1% 48 Undead Level 1 Undead
2645 Special Stainer 0.1% 28 Insect Level 1 Wind
2857 Special Deniro 0.08% 31 Insect Level 1 Earth
2865 Special Cookie 0.05% 35 Demi-Human Level 3 Neutral
2835 Special Fabre 0.05% 6 Insect Level 1 Earth
2836 Special Fabre 0.05% 6 Insect Level 1 Earth
2705 Special Poison Spore 0.05% 26 Plant Level 1 Poison
2654 Special Smokie 0.05% 33 Brute Level 1 Earth
2610 Special Wormtail 0.05% 32 Plant Level 1 Earth
2902 Solid Andre 0.04% 33 Insect Level 1 Earth
2905 Special Ambernite 0.02% 19 Insect Level 1 Water
2671 Special Savage Babe 0.01% 14 Brute Level 1 Earth
2653 Special Snake 0.01% 30 Brute Level 1 Earth

Fly Wing ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alberta_in 182,97 60
Tool Dealer aldeba_in 94,56 60
Tool Dealer cmd_in01 79,182 60
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 60
Tool Dealer geffen_in 77,167 60
Tool Dealer izlude_in 115,61 60
Tool Dealer yuno 218,97 60
Tool Dealer yuno_in01 25,34 60
Tool Dealer yuno 333,108 60
Tool Dealer yuno 277,224 60
Tool Dealer yuno 148,187 60
Tool Dealer xmas_in 40,38 60
Tool Dealer morocc 147,102 60
Tool Dealer morocc 151,243 60
Tool Dealer payon_in02 87,34 60
Tool Dealer payon 79,124 60
Tool Dealer prt_fild05 290,221 60
Tool Dealer prt_in 126,76 60
Tool Dealer tur_dun01 158,54 60
Tool Dealer ama_in01 24,30 60
Tool Dealer gonryun 147,84 60
Tool Dealer nif_in 154,21 60
Item Merchant um_in 104,124 60
Tool Merchant um_in 98,124 60
Tool Dealer ayo_in01 18,182 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 60
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 60
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 60
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 60
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 60
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 60
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 60
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 60
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 60
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 60
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 60
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 60
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 60
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 60
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 60
Tool Dealer morocc 98,112 60
Tool Dealer morocc 222,41 60
Tool Dealer morocc 229,81 60
Tool Dealer morocc 130,37 60
Tool Dealer morocc 293,211 60
Tool Dealer morocc 32,176 60
Tool Dealer morocc 86,170 60
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 60