กำลังดูไอเทม

#578: Strawberry

รหัสไอเทม 578 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Strawberry__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Strawberry ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 200 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 0 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลไม้สีแดงที่มีรสชาติหวานและเปรี้ยวฟื้น SP ได้เล็กน้อย
น้ำหนัก : 2

Strawberry ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1714 Ferus 22% 70 Dragon Level 2 Fire
1413 Hermit Plant 10% 62 Plant Level 2 Fire
2609 Special Yoyo 10% 38 Brute Level 1 Earth
2608 Swift Yoyo 10% 38 Brute Level 1 Earth
1057 Yoyo 10% 37 Brute Level 1 Earth
1025 Boa 6% 26 Brute Level 1 Earth
1104 Coco 6% 28 Brute Level 1 Earth
2653 Special Snake 6% 30 Brute Level 1 Earth
2646 Special Spore 6% 18 Plant Level 1 Water
2613 Special Wolf 6% 25 Brute Level 1 Earth
1014 Spore 6% 15 Plant Level 1 Water
1013 Wolf 6% 22 Brute Level 1 Earth

Strawberry ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer morocc 147,102 600
Tool Dealer morocc 151,243 600
Tool Dealer ama_in01 24,30 600
Tool Dealer gonryun 147,84 600
Tool Dealer ayo_in01 18,182 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 600
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 600
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 600
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 600
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 600
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 600
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 600
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 600
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 600
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 600
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 600
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 600
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 600
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 600
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 600
Tool Dealer morocc 98,112 600
Tool Dealer morocc 222,41 600
Tool Dealer morocc 229,81 600
Tool Dealer morocc 130,37 600
Tool Dealer morocc 293,211 600
Tool Dealer morocc 32,176 600
Tool Dealer morocc 86,170 600