กำลังดูไอเทม

#528: Monster's Feed

รหัสไอเทม 528 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Monster's_Feed__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Monster's Feed ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 60 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 30 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม อาหารปรุงสำเร็จ โดยทั่วไปใช้เลี้ยงสัตว์ประหลาด ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 15

Monster's Feed ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1866 Hell Poodle 50% 71 Demon Level 1 Dark
1146 Matyr 50% 59 Brute Level 1 Dark
2808 Elusive Grove 20% 55 Brute Level 2 Earth
1687 Grove 20% 54 Brute Level 2 Earth
1013 Wolf 10.5% 22 Brute Level 1 Earth
1209 Cramp 10% 73 Brute Level 2 Poison
2803 Elusive Hill Wind 10% 101 Brute Level 3 Wind
2310 Engkanto 10% 125 Demi-Human Level 2 Neutral
1629 Hill Wind 10% 43 Brute Level 3 Wind
1680 Hill Wind 10% 45 Brute Level 3 Wind
2638 Special Tarou 10% 22 Brute Level 1 Dark
2804 Swift Hill Wind 10% 101 Brute Level 3 Wind
1175 Tarou 10% 22 Brute Level 1 Dark
2616 Special Wild Rose 6% 70 Brute Level 1 Wind
1261 Wild Rose 6% 61 Brute Level 1 Wind
1070 Kukre 5% 20 Fish Level 1 Water
2179 Deep Sea Kukre 2.5% 100 Insect Level 1 Water
2613 Special Wolf 1.5% 25 Brute Level 1 Earth

Monster's Feed ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Item Collector alberta_in 165,96 60
Tool Dealer morocc 170,101 60
Tool Dealer morocc 206,250 60
Butcher pay_arche 140,124 60
Butcher prontera 64,125 60
Butcher niflheim 209,161 60
Item Merchant um_in 104,124 60