กำลังดูไอเทม

#506: Green Potion

รหัสไอเทม 506 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Green_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Green Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับแก้ไข อาการผิดปรกติ ได้แก่ Poison, Silence, Darknessและ Chaos
_
น้ำหนัก : 7

Green Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 40
Tool Dealer alberta_in 182,97 40
Tool Dealer aldeba_in 94,56 40
Tool Dealer geffen_in 77,167 40
Tool Dealer izlude_in 115,61 40
Tool Dealer yuno 218,97 40
Tool Dealer yuno_in01 25,34 40
Tool Dealer yuno 333,108 40
Tool Dealer yuno 277,224 40
Tool Dealer yuno 148,187 40
Tool Dealer xmas_in 40,38 40
Tool Dealer morocc 147,102 40
Tool Dealer morocc 151,243 40
Tool Dealer payon_in02 87,34 40
Tool Dealer payon 79,124 40
Tool Dealer prt_fild05 290,221 40
Tool Dealer prt_in 126,76 40
Tool Dealer tur_dun01 158,54 40
Tool Dealer ama_in01 24,30 40
Tool Dealer gonryun 147,84 40
Tool Dealer nif_in 154,21 40
Tool Merchant um_in 98,124 40
Tool Dealer ayo_in01 18,182 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 40
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 40
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 40
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 40
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 40
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 40
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 40
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 40
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 40
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 40
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 40
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 40
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 40
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 40
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 40
Tool Dealer morocc 98,112 40
Tool Dealer morocc 222,41 40
Tool Dealer morocc 229,81 40
Tool Dealer morocc 130,37 40
Tool Dealer morocc 293,211 40
Tool Dealer morocc 32,176 40
Tool Dealer morocc 86,170 40
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 40