กำลังดูไอเทม

#505: Blue Potion

รหัสไอเทม 505 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Blue_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Blue Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 5,000 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น SP ประมาณ 60 ทำมาจาก Blue Herbs
_
น้ำหนัก : 15

Blue Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1046 MVP! Doppelganger 60% 92 Demon Level 3 Dark
2972 MVP! Doppelganger 60% 92 Demon Level 3 Dark
2098 MVP! Doppelganger 60% 92 Demon Level 3 Dark
1583 MVP! Tao Gunka 60% 70 Demon Level 3 Neutral
3707 MVP! Tao Gunka 60% 70 Demon Level 3 Neutral
2776 Baby Poring Ringleader 50% 1 Dragon Level 2 Wind
2339 50% 1 Dragon Level 2 Wind
1964 Nightmare 20% 30 Brute Level 3 Ghost
1840 Golden Savage 5% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 5% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 5% 1 Dragon Level 2 Wind
1716 Acidus 1.5% 76 Dragon Level 2 Wind
2913 Acidus Ringleader 1.5% 130 Dragon Level 2 Wind
2912 Solid Acidus 1.5% 130 Dragon Level 2 Wind
1198 Dark Priest 1% 98 Demon Level 4 Undead
2861 Furious Dark Priest 1% 98 Demon Level 4 Undead
1061 Nightmare 1% 69 Demon Level 3 Ghost
1370 Succubus 1% 96 Demon Level 3 Dark
1313 Mobster 0.6% 81 Demi-Human Level 1 Neutral
2732 Furious Nightmare Terror 0.5% 107 Demon Level 3 Dark
1281 Sage Worm 0.4% 65 Brute Level 3 Neutral
1379 Nightmare Terror 0.25% 95 Demon Level 3 Dark
1300 Caterpillar 0.12% 91 Insect Level 1 Earth

Blue Potion ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย