กำลังดูไอเทม

#504: White Potion

รหัสไอเทม 504 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง White_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ White Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 1,200 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 200 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 325 ทำมาจาก White Herbs
_
น้ำหนัก : 15

White Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2248 Golden Poring 80% 1 Plant Level 1 Water
3804 ICERING 80% 1 Plant Level 1 Water
2349 Loli Ruri 80% 1 Plant Level 1 Water
1112 MVP! Drake 50% 90 Undead Level 1 Undead
3701 MVP! Drake 50% 90 Undead Level 1 Undead
1583 Tao Gunka 30% 70 Demon Level 3 Neutral
3707 Tao Gunka 30% 70 Demon Level 3 Neutral
1744 Wild Rose 20% 25 Demi-Human Level 1 Wind
1150 MVP! Moonlight Flower 15% 84 Demon Level 3 Fire
1814 MVP! Moonlight Flower 15% 84 Demon Level 3 Fire
1840 Golden Savage 10% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 10% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 5% 1 Dragon Level 2 Wind

White Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 1,200
Tool Dealer alberta_in 182,97 1,200
Tool Dealer aldeba_in 94,56 1,200
Tool Dealer cmd_in01 79,182 1,200
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 1,200
Tool Dealer geffen_in 77,167 1,200
Tool Dealer izlude_in 115,61 1,200
Tool Dealer yuno 218,97 1,200
Tool Dealer yuno_in01 25,34 1,200
Tool Dealer yuno 333,108 1,200
Tool Dealer yuno 277,224 1,200
Tool Dealer yuno 148,187 1,200
Tool Dealer xmas_in 40,38 1,200
Tool Dealer morocc 147,102 1,200
Tool Dealer morocc 151,243 1,200
Tool Dealer payon_in02 87,34 1,200
Tool Dealer payon 79,124 1,200
Tool Dealer prt_fild05 290,221 1,200
Tool Dealer prt_in 126,76 1,200
Tool Dealer tur_dun01 158,54 1,200
Tool Dealer ama_in01 24,30 1,200
Tool Dealer gonryun 147,84 1,200
Tool Dealer nif_in 154,21 1,200
Tool Merchant um_in 98,124 1,200
Tool Dealer ayo_in01 18,182 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 1,200
Tool Dealer morocc 98,112 1,200
Tool Dealer morocc 222,41 1,200
Tool Dealer morocc 229,81 1,200
Tool Dealer morocc 130,37 1,200
Tool Dealer morocc 293,211 1,200
Tool Dealer morocc 32,176 1,200
Tool Dealer morocc 86,170 1,200
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 1,200