กำลังดูไอเทม

#503: Yellow Potion

รหัสไอเทม 503 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yellow Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 13
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 175 ทำมาจาก Yellow Herbs
_
น้ำหนัก : 13

Yellow Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1840 Golden Savage 20% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 20% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 20% 1 Dragon Level 2 Wind

Yellow Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 550
Tool Dealer alberta_in 182,97 550
Tool Dealer aldeba_in 94,56 550
Tool Dealer cmd_in01 79,182 550
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 550
Tool Dealer geffen_in 77,167 550
Tool Dealer izlude_in 115,61 550
Tool Dealer yuno 218,97 550
Tool Dealer yuno_in01 25,34 550
Tool Dealer yuno 333,108 550
Tool Dealer yuno 277,224 550
Tool Dealer yuno 148,187 550
Tool Dealer xmas_in 40,38 550
Tool Dealer morocc 147,102 550
Tool Dealer morocc 151,243 550
Tool Dealer payon_in02 87,34 550
Tool Dealer payon 79,124 550
Tool Dealer prt_in 126,76 550
Tool Dealer tur_dun01 158,54 550
Tool Dealer ama_in01 24,30 550
Tool Dealer gonryun 147,84 550
Tool Dealer nif_in 154,21 550
Tool Merchant um_in 98,124 550
Tool Dealer ayo_in01 18,182 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 550
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 550
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 550
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 550
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 550
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 550
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 550
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 550
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 550
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 550
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 550
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 550
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 550
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 550
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 550
Tool Dealer morocc 98,112 550
Tool Dealer morocc 222,41 550
Tool Dealer morocc 229,81 550
Tool Dealer morocc 130,37 550
Tool Dealer morocc 293,211 550
Tool Dealer morocc 32,176 550
Tool Dealer morocc 86,170 550
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 550