กำลังดูไอเทม

#502: Orange Potion

รหัสไอเทม 502 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Orange_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Orange Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 200 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 100 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 105 ทำมาจาก Red Herbs และ Yellow Herbs
_
น้ำหนัก : 10

Orange Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1840 Golden Savage 30% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 30% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 30% 1 Dragon Level 2 Wind
1593 Ancient Mummy 20% 52 Undead Level 3 Undead
1611 Bongun 20% 32 Undead Level 4 Undead
1591 Lunatic 20% 29 Brute Level 3 Neutral
1610 Munak 20% 30 Undead Level 4 Undead
1612 Yao Jun 20% 56 Undead Level 4 Undead

Orange Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 200
Tool Dealer alberta_in 182,97 200
Tool Dealer aldeba_in 94,56 200
Tool Dealer cmd_in01 79,182 200
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 200
Tool Dealer geffen_in 77,167 200
Tool Dealer izlude_in 115,61 200
Tool Dealer yuno 218,97 200
Tool Dealer yuno_in01 25,34 200
Tool Dealer yuno 333,108 200
Tool Dealer yuno 277,224 200
Tool Dealer yuno 148,187 200
Tool Dealer xmas_in 40,38 200
Tool Dealer morocc 147,102 200
Tool Dealer morocc 151,243 200
Tool Dealer payon_in02 87,34 200
Tool Dealer payon 79,124 200
Tool Dealer prt_fild05 290,221 200
Tool Dealer prt_in 126,76 200
Tool Dealer tur_dun01 158,54 200
Tool Dealer ama_in01 24,30 200
Tool Dealer gonryun 147,84 200
Tool Dealer nif_in 154,21 200
Tool Merchant um_in 98,124 200
Tool Dealer ayo_in01 18,182 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 200
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 200
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 200
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 200
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 200
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 200
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 200
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 200
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 200
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 200
Tool Dealer morocc 98,112 200
Tool Dealer morocc 222,41 200
Tool Dealer morocc 229,81 200
Tool Dealer morocc 130,37 200
Tool Dealer morocc 293,211 200
Tool Dealer morocc 32,176 200
Tool Dealer morocc 86,170 200
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 200