กำลังดูไอเทม

#501: Red Potion

รหัสไอเทม 501 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Red_Potion__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Red Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 50 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 43-50 ทำมาจาก Red Herbs
_
น้ำหนัก : 7

Red Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1840 Golden Savage 40% 1 Dragon Level 2 Wind
2200 Taini 40% 1 Dragon Level 2 Wind
1609 Zhu Po Long 40% 1 Dragon Level 2 Wind

Red Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 50
Tool Dealer alberta_in 182,97 50
Tool Dealer aldeba_in 94,56 50
Tool Dealer cmd_in01 79,182 50
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 50
Tool Dealer geffen_in 77,167 50
Tool Dealer izlude_in 115,61 50
Tool Dealer yuno 218,97 50
Tool Dealer yuno_in01 25,34 50
Tool Dealer yuno 333,108 50
Tool Dealer yuno 277,224 50
Tool Dealer yuno 148,187 50
Tool Dealer xmas_in 40,38 50
Tool Dealer morocc 147,102 50
Tool Dealer morocc 151,243 50
Tool Dealer payon_in02 87,34 50
Tool Dealer payon 79,124 50
Tool Dealer prt_fild05 290,221 50
Tool Dealer prt_in 126,76 50
Tool Dealer tur_dun01 158,54 50
Tool Dealer ama_in01 24,30 50
Tool Dealer gonryun 147,84 50
Tool Dealer nif_in 154,21 50
Tool Merchant um_in 98,124 50
Tool Dealer ayo_in01 18,182 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 146,92 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 29,211 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 275,212 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 159,192 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 102,324 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 48,292 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 56,127 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 263,173 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 259,256 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 207,320 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 154,321 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 107,191 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 104,262 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,244 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 204,257 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 209,238 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,156 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 114,161 50
อุปกรณ์ทั่วไป geffen 112,147 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 187,42 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 272,356 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 268,85 50
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 282,297 50
อุปกรณ์ทั่วไป aldeba_in 97,184 50
อุปกรณ์ทั่วไป izlude 103,227 50
อุปกรณ์ทั่วไป comodo 113,240 50
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 88,153 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 62,60 50
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 233,28 50
อุปกรณ์ทั่วไป morocc 224,150 50
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 38,106 50
อุปกรณ์ทั่วไป cmd_fild07 349,261 50
อุปกรณ์ทั่วไป prt_fild05 347,249 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 198,190 50
อุปกรณ์ทั่วไป prt_in 156,58 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 190,80 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 42,210 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,125 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 241,71 50
อุปกรณ์ทั่วไป prontera 37,161 50
อุปกรณ์ทั่วไป aldebaran 140,116 50
Tool Dealer morocc 98,112 50
Tool Dealer morocc 222,41 50
Tool Dealer morocc 229,81 50
Tool Dealer morocc 130,37 50
Tool Dealer morocc 293,211 50
Tool Dealer morocc 32,176 50
Tool Dealer morocc 86,170 50
อุปกรณ์ทั่วไป gold_mart 101,128 50