กำลังดูไอเทม

#4444: Draco Card

รหัสไอเทม 4444 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Draco_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Draco Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือซ้าย (โล่)
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ลดพลังโจมตีจาก monsters ธาติ earth 20%
เพิ่มพลังโจมตีกับ monsters ธาติ earth 5%
ประเภท : card
ใช้กับ : Shield
น้ำหนัก : 1

Draco Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2013 Draco 0.01% 114 Dragon Level 1 Earth
2849 Solid Draco 0.01% 114 Dragon Level 1 Earth

Draco Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย