กำลังดูไอเทม

#4267: Explosion Card

รหัสไอเทม 4267 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Explosion_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Explosion Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ รองเท้า
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม Explosion Card
ได้รับ Exp มากขึ้น 10% จาก Monster ประเภท Dragon
ได้รับความเสียหายจาก Monster ประเภท Dragon เพิ่มขึ้น 20 %
ประเภท : Card
ใช้กับ : Foot Gear
น้ำหนัก : 1

Explosion Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1383 Explosion 0.01% 80 Brute Level 3 Fire
2837 Furious Explosion 0.01% 100 Brute Level 3 Fire

Explosion Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย