กำลังดูไอเทม

#4257: Wild Rose Card

รหัสไอเทม 4257 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Wild_Rose_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Wild Rose Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ รองเท้า
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม Wild Rose Card
AGI + 1
Perfect Dodge +5 ถ้าถูกใช้โดย Thief Class
ประเภท : Card
ใช้กับ : Foot Gear
น้ำหนัก : 1

Wild Rose Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1261 Wild Rose 0.01% 61 Brute Level 1 Wind

Wild Rose Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย