กำลังดูไอเทม

#4249: Ancient Worm Card

รหัสไอเทม 4249 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Ancient_Worm_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Ancient Worm Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ รองเท้า
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม Ancient Worm Card
ได้รับ Exp มากขึ้น 10% จาก Monster ประเภท Devil
ได้รับความเสียหายจาก Monster ประเภท Devil เพิ่มขึ้น 20 %
ประเภท : Card
ใช้กับ : Foot Gear
น้ำหนัก : 1

Ancient Worm Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1305 Ancient Worm 0.01% 97 Insect Level 1 Poison

Ancient Worm Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย