กำลังดูไอเทม

#4187: Raydric Archer Card

รหัสไอเทม 4187 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Raydric_Archer_Card__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Raydric Archer Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ประดับขวา + ประดับซ้าย
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม Raydric Archer Card
ทำให้มีโอกาสได้รับ Item 'Box of Grudge' เมื่อสามารถกำจัด Monster ประเภท Demon ได้
ประเภท : Card
ใช้กับ : Accessory
น้ำหนัก : 1

Raydric Archer Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1276 Raydric Archer 0.01% 86 Demon Level 2 Dark

Raydric Archer Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย