กำลังดูไอเทม

#2207: Fancy Flower [0]

รหัสไอเทม 2207 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Fancy_Flower__ ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fancy Flower ประเภท ชุดเกาะ
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ หมวกส่วนบน
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ดอกไม้ดอกเล็กสำหรับตกแต่งบนศีรษะ
เพิ่มพลังป้องกัน Monster Race Veggie 10%
ประเภท : Head Gear พลังป้องกัน : 0
ใช้สำหรับ : Upper น้ำหนัก : 10
อาชีพที่ใช้ได้ : ทุกอาชีพ

Fancy Flower ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1368 Geographer 0.5% 80 Plant Level 3 Earth
2825 Solid Geographer 0.5% 73 Plant Level 3 Earth
2824 Swift Geographer 0.5% 73 Plant Level 3 Earth
1321 Dragon Tail 0.08% 86 Insect Level 2 Wind
2848 Special Dragon Tail 0.08% 86 Insect Level 2 Wind
1018 Creamy 0.02% 28 Insect Level 1 Wind
2863 Swift Creamy 0.02% 23 Insect Level 1 Wind

Fancy Flower [0] ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย