กำลังดูไอเทม

#12614: Intermediate Coin Bag

รหัสไอเทม 12614 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Mid_Coin_Pocket ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Intermediate Coin Bag ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสสามพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ไม่มีคำอธิบาย

Intermediate Coin Bag ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2187 Gloomy Coelacanth 50% 100 Fish Level 2 Water
2187 Gloomy Coelacanth 50% 100 Fish Level 2 Water
2189 Mutant Coelacanth 50% 155 Fish Level 2 Water
2190 Violent Coelacanth 50% 155 Fish Level 2 Water
2188 Weird Coelacanth 50% 100 Fish Level 2 Water
2188 Weird Coelacanth 50% 100 Fish Level 2 Water
2186 Coelacanth 20% 100 Fish Level 2 Water
2186 Coelacanth 20% 100 Fish Level 2 Water
2194 Giant Octopus 5% 95 Fish Level 2 Water
2183 Deep Sea Anolian 0.03% 151 Fish Level 2 Water
2184 Deep Sea Obeaune 0.03% 151 Demon Level 3 Water
2180 Deep Sea Strouf 0.03% 145 Fish Level 3 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 0.03% 145 Fish Level 2 Water

Intermediate Coin Bag ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย